RSS 
CAT / CAST    A    A
Per un tractament mediàtic inclusiu de l'islam

A partir del projecte "Religió in consum mediàtic, a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes del Magrib a Catalunya". Les persones autores elaboren un decàleg a fi i efecte de construir un discurs inclusiu tenint en compte una realitat molt concreta: l'islam a occident.

Llegir-ne més


Recomanacions pel tractament de la comunitat gitana als mitjans de comunicació


Són fruit d'un treball col·lectiu de professionals dels mitjans de comunicació, representants de la societat civil, i de les institucions públiques per aconseguir una gestió de la comunicació socialment responsable.

La Mesa ha participat en l'elaboració d'aquestes recomanacions que tenen com a objectiu servir de document de referència per a evitar la reproducció d’estereotips de la comunitat  i facilitar la plena integració de les persones d’ètnia gitana.

Tot i que al es darreres dècades s'ha avançat força en les polítiques d'inserció i no discriminació de la comunitat gitana, encara estem lluny d'aconseguir una societat en la qual els prejudicis i discriminacions siguin definitivament cosa del passat.

Llegir-ne més 


Recomanacions sobre la cobertura informativa d'actes terroristes

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) han elaborat unes recomanacions adreçades als periodistes sobre la cobertura d’actes terroristes. Un dels elements més destacats fa referència als drets a la privadesa de les víctimes, ja que es proposa abstenir-se de difondre imatges de cossos de víctimes mortals si se les pot reconèixer o si la cruesa és excessiva.

Llegir-ne més


Guia d'usos no sexistes de la llengua

Portada Guia usos no sexistes de la llenguaL'«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua» es va fer públic al novembre del 2010. El Servei de Recursos Lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística ha elaborat la «Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya». L’objectiu d’aquesta guia és adaptar els criteris de la Generalitat, publicats a Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua, als principis generals de l’«Acord». El resultat final és fruit de la col·laboració amb els serveis lingüístics dels departaments d’Empresa i Ocupació, Benestar Social i Família, Salut, Justícia i Ensenyament, i l’Institut Català de les Dones.. Aquesta guia vol ser una eina que faciliti la consulta i la resolució de dubtes pel que fa a l’ús d’estratègies i recursos lingüístics en els textos de l’Administració pública. Per això, el text és una síntesi dels criteris, amb exemples, límits i remarques dels diferents recursos.

“Elles i nosaltres”: una aproximació al discurs dels mitjans de comunicació catalans sobre les dones immigrade
A mitjan 2008, ACSUR LAS SEGOVIAS va posar en marxa la tercera edició del programa VEU DONA SUD, per promoure la visió i les veus de dones del sud immigrades a Catalunya, com a agents clau en els processos de desenvolupament, tant en els països d’origen com en la societat catalana.
Aquest programa, de dos anys i mig de durada, planteja com a primera activitat aquesta anàlisi de la premsa catalana, per acostar-nos al discurs mediàtic dels diaris sobre la immigració, mitjançant l’anàlisi de notícies i articles amb referències a dones bolivianes i marroquines. A més de ser dos països en els quals des de fa anys ACSUR LAS SEGOVIAS i organitzacions locals desenvolupen projectes de diversos àmbits, es tracta de dues de les nacionalitats demogràficament més representades a Catalunya.

Llegir-ne més

Dades i arguments per desmuntar rumors i estereotips sobre diversitat cultural

Triptic antirumors

La Xarxa BCN antirumors ha editat aquest tríptic amb dades objectives i informació rigorosa sobre els principals rumors i estereotips que es difonen sobre diversitat cultural i immigració. Amb ell convida tothom a informar-se'n, a pensar i a actuar davant aquests per desmuntar-los.

Guia sobre el tractament de la diversitat cultural en els mitjans de comunicació

L'any 1996 el Congrés de periodistes catalans va aprovar un manual d'estil per al tractament de les minories ètniques en els mitjans de comunicació. D'ençà d'aquella data, el panorama de la diversitat social i cultural del nostre país no ha fet més que augmentar. Fruit del treball social i polític de la societat catalana, l'any 2008 es va aprovar el Pacte Nacional per a la Immigració, on es posa de manifest l'afany d'impulsar la presència dels nous catalans i catalanes als mitjans de comunicació i de difondre les bones pràctiques en el tractament de la diversitat. Així mateix, fruit del reconeixement de la identitat del poble gitano per part del Parlament de Catalunya, el Govern ha aprovat el segon "Pla Integral del Poble Gitano 2009-2013", amb l'objectiu de combatre, des d'una perspectiva global, la situació que pateix la població gitana a Catalunya. En aquests textos es demana la posada al dia d'aquell manual, així com un nou impuls per difondre'l, de manera que mitjans i professionals el coneguin i el facin seu.

En aquesta guia han col·laborat la Secretaria per a la Immigració, la Secretaria de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el Pla Integral del Poble Gitano i la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual han estat col·laboradors i promotors d'aquesta guia conjuntament amb el Centro UNESCO de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Decàleg per al tractament informatiu de la immigració

La Comissió de Periodisme Solidari de Girona ha elaborat un decàleg amb recomanacions per al tractament informatiu de la immigració. La Comissió considera que el periodista té un important rol en la construcció de la cohesió social i aposta per un tractament de la immigració responsable i lliure d'estereotips.

En el decàleg, es contemplen recomanacions de com evitar l'ús de tòpics, estereotips i llenguatge discriminatori quan s'informa de persones immigrades; tenir en compte la diversitat de les persones immigrades i no tractar-les com un col·lectiu homogeni, valorar si és rellevant informar sobre el país d'origen, color de pell, religió, grup ètnic o cultura per a la plena comprensió de la notícia o evitar que la població immigrada aparegui com a culpable de problemes i conflictes del quals no són responsable.

Llegir-ne més 


Recomanacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el tractament informatiu de la immigració

Recull de recomanacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per millorar la representació de la immigració als programes informatius de les televisions i ràdios catalanes. Les recomanacions es dirigeixen a les autoritats, les empreses audiovisuals, als professionals de la comunicació i, finalment, inclouen uns apunts de caràcter més genèric.

Què hi ha de nostre aquí? Generació de coneixement sobre valors, imatges i discursos de minories culturals no recollits als mitjans
Projecte que té com a objectiu recollir les veus de persones significatives de les cultures àrab-musulmana, romanesa i gitana quant a la manera com els agradaria ser representats des dels mitjans i quant a les seves aportacions i els seus valors culturals (que continuen, per cert, mancats de suficient visibilitat "mediàtica").

D'aquesta manera, a través d'entrevistes i grups de discussió d'orientació comunicativa, l'estudi recull, a més d'elements exclusors relacionats amb la situació de desigualtat que pateixen aquests col·lectius, elements transformadors, que ens han de permetre tenir eines de reflexió i acció per a replantejar els continguts que es difonen sobre els col·lectius proposats i, partint d'aquestes contribucions, elaborar una proposta que també serveixi per al tractament audiovisual de les esmentades "minories".

Manual d'estil sobre el tractament de les minories ètniques als mitjans de comunicació social
Manual aprovat pel III Congrés de Periodistes Catalans el mes de novembre de 1996 i reeditat el 2000 la Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El manual ofereix recomanacions als professionals de la comunicació en el tractament de la diversitat cultural. El material té la finalitat de contribuir a una societat més oberta i solidària. És una eina de treball oberta a noves aportacions i el seu èxit depèn de l'actitud decidida dels professionals de la comunicació contra les actituds racistes i xenòfobes.

Avís legal    |    Protecció de Dades    |    Mapa Web