RSS 
CAT / CAST    A    A
Comissió de la Diversitat. Catalunya Rądio

La Comissió de la Diversitat de Catalunya Ràdio es va constituir el març de 2008 amb l'objectiu de treballar per donar resposta a les necessitats d'una societat amb un nombre cada cop més alt de població nouvinguda i per a servir a tota la ciutadania sense exclusions ni prejudicis i, alhora, sense perdre de vista el nostre compromís amb la promoció de la llengua i la cultura catalanes. La Comissió, formada per deu membres de diferents departaments de la casa, treballa des dels seus inicis en la incorporació de pautes per al tractament dels continguts en matèria d'immigració, tant des del punt de vista informatiu com documental.

Actualment, la Comissió de la Diversitat de Catalunya Ràdio està treballant conjuntament amb la Comissió de TV3, en la confecció del llibre d'estil de la CCMA. Un altre dels nostres objectius fonamentals és potenciar la presència activa dels immigrants a les nostres emissores. També han posat en funcionament una pàgina web, que vol ser un espai per apropar a tots els nouvinguts que vulguin conèixer l'emissora i on es recolliran totes les iniciatives que endegui la Comissió.

Comissió de la Diversitat. Televisió de Catalunya
Iniciativa de Televisió de Catalunya impulsada a mitjans del 2006 per tal de desenvolupar estratègies per adequar l'activitat de Televisió de Catalunya a la nova realitat demogràfica i social com a conseqüència de la immigració. Els seus membres es reuneixen cada dos mesos amb els objectius de:
  • Millorar la presència i representació de la diversitat cultural en els programes de Televisió de Catalunya.
  • Preparar estratègies per atraure aquests nous públics als canals de Televisió de Catalunya. 
  • Reflexionar sobre com la plantilla de Televisió de Catalunya també hauria de ser un reflex de la nova realitat social i buscar mecanismes per a fer-ho.

Des de la Comissió per a la diversitat han portat a terme diverses accions com:

  • Programació específica d'aquíd'allà, en què la diversitat cultural agafa el protagonisme al canal 33. Durant sis mesos el canal proposa un viatge a les sis comunitats estrangeres més presents a Catalunya a través de documentals, reportatges, espais de ficció i entrevistes
  • Formació. Inicialment van impulsar un pla de formació en col·laboració amb UNESCO-CAT per sensibilitzar als treballadors i ajudar-los en el tractament dels temes d'immigració i diversitat. També van organitzar una Jornada sobre el tractament de la diversitat a TV3.
  • Creació d'una Base de Dades de Diversiitat per tal de facilitar als i les periodistes de TV3 el contacte de persones originàries de diferents països, per tal de fer visible la diversitat cultural als diversos espais de la televisió.
  • Subtitular alguns programes en les llengües majoritàries entre les persones immigrades: àrab clàssic, castellà, xinès i anglès.
  • Producció de programes específics sobre diversitat cultural així com la compra de drets de les lligues de futbol d'alguns països amb forta presència d'immigrants a Catalunya, com per exemple, el Marroc o l'Equador. 
Comissió Periodisme Solidari. Col·legi de Periodistes de Catalunya
Comissió creada el 1995 que té la finalitat d'avançar cap a una adaptació del Col·legi de Periodistes de Catalunya en el camí de la multiculturalitat. El seu treball es centra en la relació entre la pràctica periodística, les minories ètniques que conviuen a la societat catalana i la cooperació al desenvolupament.

Llegir-ne més

Avķs legal    |    Protecció de Dades    |    Mapa Web