RSS 
CAT / CAST    A    A
La diversitat a la ficció televisiva

L'estudi es centra en els diferents elements que determinen el paper que tenen les persones migrades i de diversos orígens ètnics a la sèries de ficció, tant les produïdes a Catalunya com les de les altres televisions que emeten al territori.

En primer lloc, s'han tingut en compte si hi havia presencia de persones que fossin representatives d'aquest col·lectiu humà i quin era el protagonisme que tenien les sèries analitzades. Això ha fet que s'haguessin de descartar algunes de les sèries proposades en un primer moment, perquè no hi havia cap presencia d'un personatge que fos identificat com a "estranger" o "migrant".

Les sèries seleccionades es classifiquen en tres tipologies:
1. Sèries caricaturesques. En aquesta primera tipologia s'inclouen les sèries Aída i La que se avecina.
2. Sèries humorístiques. Sèries com Familia i Pelotas.
3. Sèries realistes. El Príncipe i La Riera

Finalment, els autors proposen unes recomanacions generals i específiques adreçades als guionistes, els productors, les direccions dels canals i també als responsables de càstings dels mitjans.

Vídeo VIII Jornades MDA

La Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual (MDA), va organitzat el 9 de juny, les VIII Jornades de la MDA, dedicades a analitzar si la diversitat està prou representada en la ficció televisiva.
La jornada ha estat presentada pel president del CAC, Roger Loppacher, i per la presidenta de la MDA i consellera del CAC, Carme Figueres. La sessió ha tingut lloc al Palau Robert de Barcelona.
La jornada ha inclòs una taula rodona, en la qual han participat el director del programa Tot un món, de TV3, i vicepresident de la MDA, Carles Solà; el president de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, Javier García Bonomi; la periodista i autora de diverses recerques sobre diversitat cultural als mitjans, Doris Boira; la sociòloga i membre de l'Associació Sociocultural Àrab i Musulmana, Lena de Botton; la catedràtica d'antropologia social i cultural de la Universitat Rovira i Virgili, Dolors Comas d'Argemir, i el professor de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Raúl Martínez Corcuera.
En acabar la jornada s'han lliurat els VIII Premis per la Diversitat en l'Audiovisual, que s'atorguen a aquells programes, produccions o iniciatives audiovisuals que reflecteixen millor la diversitat cultural. Els premiats han estat els següents:
Categoria A (televisió): Programa 30 minuts, "CIE, presó administrativa", de Televisió de Catalunya. Dirigit per Xavier Montanyà i Antoni Cortés, i produït per Batabat.
Categoria B (ràdio): Annour, de Ràdio Mollet. Conduït per Carlos Peña
Categoria C (producció audiovisual): Gitanos en present, del Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya.
Categoria D (trajectòria): Drac Màgic

Vídeo

 

La representacio de les persones immigrades a la televisio

L'informe analitza la representació de les persones immigrades a les emissions de televisió a Catalunya durant el 2012.
Aquest informe s'inscriu en el marc de l'estudi de la diversitat i la igualtat a la televisió, que té per objectiu examinar en quina mesura la televisió reflecteix la realitat i la diversitat de la societat catalana.
L'estudi es concreta en els eixos de diversitat següents:
     Diversitat funcional
     Edat
     Orientació sexual
     Origen
     Rol social
     Sexe

 

El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya. Reflexions per a la consecució d'un llenguatge inclusiu

Aquest document és la suma del treball de recerca previ a l'elaboració de la Guia de llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia. El grup de treball que ha fet la recerca i ha elaborat la Guia forma part de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual. Aquesta publicació proporciona les reflexions teòriques i els eixos d'anàlisi que han conduït aquest treball, que vol contribuir a normalitzar la presència de la diversitat cultural en els mitjans.

Tant aquest document que us presentem com la Guia de llenguatge inclusiu estan estretament relacionats i es complementen mútuament. Quan el grup de treball que els ha redactat es va plantejar la necessitat d'elaborar una guia de llenguatge inclusiu, es va trobar amb un primer dilema: era millor fer un document que tractés en profunditat les qüestions que volia abordar, o bé era més pràctic fer-ne un de més esquemàtic que servís per resoldre d'una manera ràpida els dubtes que podien anar sorgint a la pràctica quotidiana? Com que totes dues funcions van semblar ben necessàries s'opta finalment per elaborar els dos documents.

El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya, conté reflexions per a la consecució d'un llenguatge inclusiu a partir de l'anàlisi i la recollida d'expressions que actualment s'utilitzen a la ràdio per definir les minories ètniques, la immigració i els estrangers, per tal de determinar fins a quin punt es fonamenten en el llenguatge de l'odi i/o el racisme modern (o fins i tot reforcen) o bé contribueixen al reconeixement i a la inclusió de les persones immigrants i les minories ètniques.

A partir d'una mostra de magazins matinals radiofònics, s'estudia quan i com s'utilitzen conceptes com ara cultura, immigració, multiculturalisme, diversitat, integració, interculturalitat, ètnia, nouvinguts, nous catalans, autòctons, origen, islam, etc., per tal de determinar quin és el context i quines són les conseqüències d'utilitzar aquests termes.

 Llegir-ne més


Guia de llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia

La Guia adreçada als professionals dels mitjans de comunicació està estretament relacionada amb la publicació El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya que recull i analitza les expressions que actualment s'utilitzen a la ràdio per a definir les minories ètniques, la immigració i la població estrangera, per tal de determinar fins a quin punt es fonamenten (o fins i tot reforcen) el llenguatge de l'odi i/o el racisme modern, o bé al contrari, contribueixen al reconeixement i a la inclusió de les persones immigrants i de les minories ètniques, fruit d'aquesta recerca prèvia sorgeix la guia amb l'objectiu de poder resoldre d'una manera ràpida els dubtes que podien anant sorgint en la pràctica quotidiana i per a fomentar l'ús d'un llenguatge inclusiu als mitjans.

Pel que fa a les bases teòriques, hem analitzat, entre d'altres, el concepte de llenguatge de l'odi (Noriega i Iribarren, 2009) i el de racisme modern (Entman, 1992) que ens a portat a detectar, en el discurs radiofòric analitzat, uns elements bàsics -una essencialització de la immigració, la vinculació d'immigració amb conflicte, sumada a una forta islamofòbia, el binarisme nosaltres-ells -, sobre els quals hem establert els blocs en què es divideix la Guia de llenguatge inclusiu.

Conté vuit apartats; els quatre indicats amb la lletra E es refereixen als aspectes que cal evitar i cadascun d'ells té el seu correlatiu, on s'indiquen els aspectes que cal potenciar i que porten la lletra P en el subtítol corresponent. La Guia recomana l'ús d'un lèxic acurat i precís, i acaba amb una relació de termes acurats/inclusius suggerits per tal d'anar eliminant aquelles expressions que es consideren rebutjables pel seu caràcter ofensiu, excloent o discriminatori.

Llegir-ne més


Estudi 'Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració'
Recerca realitzada per Xavier Giró, professor de periodisme polític a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Marta Muixí, periodista especialitzada en el fet migratori , encarregada per la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, que analitza la Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració. Anàlisi de tres casos: restriccions a l'empadronament a Vic, regulació sobre l'ús del vel integral a Lleida i tensions veïnals a Badalona.

L'estudi, encarregat per la Mesa per a la Diversitat, respon als objectius d'analitzar si les cobertures respecten les recomanacions del CAC i si les cobertures segueixen o no una lògica d'escalament en relació amb els conflictes de què s'ocupen.

Bases IV Premi per a la Diversitat en l'Audiovisual
La Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, convoca el IV Premi per a la Diversitat en l'Audioviosual amb l'objectiu de promoure una millor representació de la diversitat cultural en els mitjans audiovisual de Catalunya.
Sol·licitud de participació en el IV Premi per a la Diversitat en l'Audiovisual
Cal presentar una sol·licitud per treball. El termini per entregar-lo finalitza el 28 d'octubre 2011.
Informe de l'àrea de Continguts del CAC sobre la presència de la immigració en la informació
Informe de l'àrea de continguts del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que analitza els teleinformatius emesos per TV3, el 3/24, TVE a Catalunya, 8tv, Barcelona TV i Canal Català Barcelona, entre l'1 de gener i el 30 de març del 2009. La mostra es basa en un volum considerable de dades (gairebé 12.000 inserts que corresponen a més de 462 hores d'emissió), que no tan sols recullen les aparicions en les notícies, sinó també el temps de paraula. 
Informe de valoració de l'estudi de l'àrea de continguts del CAC de la presència de la immigració en l'informació

Informe de valoració que ha realitzat el CAC de les dades estadístiques que recull l'informe de l'àrea de continguts del CAC sobre la presència de la immigració als informatius. Segons el CAC els mitjans de comunicació encara reflecteixen insuficientment la nova realitat sociodemogràfica catalana en termes de diversitat cultural

Eines per a la Diversitat

Amb l'edició en català d'aquesta publicació, l'MDA vol posar a l'abast dels professionals dels mitjans de comunicació un conjunt d'eines per a reflexionar sobre el tractament de la diversitat en la televisió. L'MDA entén que la utilitat d'aquest treball elaborat per l'EBU-UER (European Broadcasting Union) està assegurada gràcies a una doble particularitat: la reflexió es planteja sempre sobre emissions reals en diferents televisions europees i, sobretot, respon a l'experiència diària d'un grup de professionals que han de fer front al dia a dia del medi televisiu.

L'MDA vol agrair a l'EBU-UER la col·laboració prestada per fer possible aquesta edició en català.

Manual d'apropament als mitjans

L'objectiu principal d'aquest manual és servir de guia perquè les persones i els col·lectius d'immigrants puguin esdevenir els protagonistes i gestors de les seves informacions i de les notícies que generen. Pretén ajudar-los a projectar la imatge que volen aportar i a consolidar la seva presència en la societat catalana. El manual està disponible en català, castellà, anglès, francès, xinès, àrab, urdú, romanès i amazig. 

La diversitat cultural a les ràdios i televisions d'Europa i Canadà
Aquesta recerca va ser encarregada per la Mesa per a la Diversitat i finançada per una de les entitats que hi participa: la Fundació Jaume Bofill. Es tracta d'una aproximació per tal de conèixer les experiències audiovisuals consolidades en relació a la diversitat cultural a altres països europeus i el Canadà per tal d'extreure els aspectes més significatius que cal tenir en compte a l'abordar el tema a Catalunya.

En aquest sentit, els aspectes recollits de les experiències audiovisuals s'han centrat en: l'evolució del tractament de la immigració als canals públics de la televisió dels diferents països, els mecanismes emprats, els programes produïts i l'experiència del mitjans multiculturals.

DiversiTac
Proposta que vol ajudar a l'alumnat i al professorat a prendre consciència de la importància i l'interès de les competències comunicatives i el tractament de la informació. En el marc d'aquest projecte, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya es compromet a dissenyar i elaborar el material, destinat a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. Així mateix, la Comissió de formació de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual assessorarà i supervisarà els temes que s'hauran de tractar en relació amb els continguts audiovisuals.

El material DiversiTac s'adreça als joves teleespectadors perquè els permeti desenvolupar prou competència audiovisual per comprendre i valorar la funció dels mitjans televisius en el tractament de la diversitat cultural. En l'actualitat, ja hi ha dues unitats didàctiques treballades sobre les arribades per mar i s'estan experimentant en 15 centres educatius d'arreu de Catalunya, proposats pel Departament d'Educació. Així mateix, s'han elaborat tres unitats més sobre:
1. Prejudicis. Producció: publicitat.
2. Lleure, esports. Producció: ràdio. 
3. Món laboral. Producció: telesèries.
Aquestes unitats són consultables a través d'Internet. 


 
Quadern del CAC - Monogràfic sobre Immigració i televisió
Número doble del Quadern del CAC que vol assajar una aproximació al tractament de la immigració a la televisió combinant dues perspectives, la de la informació estricta i la de la representació, a partir de dues recerques col·lectives de característiques ben diferents.

Un primer bloc d'articles del tema monogràfic, que dóna nom al número, fa referència a la cobertura informativa que van fer les televisions dels intents per creuar les tanques frontereres, especialment a la ciutat de Melilla, el mes d'octubre de 2005. Quatre equips experts de recerca vinculats a la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, organisme impulsat pel CAC, han coordinat estudis complementaris pel seu punt de vista i la seva metodologia. Un segon bloc d'articles prové d'una recerca més general, de matriu més específicament acadèmica, desenvolupada d'ençà del 2002 pel grup UNICA de la Universitat Pompeu Fabra, sobre l'agenda i la imatge pública que sobre la immigració projecta la televisió.
Estudi sobre el tractament dels fets de la tanca de Ceuta i Melilla

Estudi realitzat pel CREA, Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats.

Aquest document presenta les categories en què s'ha basat l'anàlisi de contingut portat a terme pel  grup CREA en la recerca sobre el tractament dels fets de la tanca de Ceuta i Melilla. Les categories emprades per a enfocar la lectura del tractament informatiu dels fets de Ceuta i Melilla i per a inferir unes primeres conclusions que han fonamentat el treball de camp. S'han creat unes plantilles específiques que han permès tractar la informació de la mostra triada i que han servit de guió pels relats de vida duts a terme. 

Com interpreten els joves les notícies: els fets de Ceuta i Melilla

Estudi realitzat pel Grup de Recerca d'Educació Moral de la UB. 

En el context de la recerca sobre el tractement informatiu dels incidents de la tanca fronterera de Ceuta i Melilla, que van centrar l'interès informatiu especialment a mitjans d'octubre de 2005, coordinada des de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Aquest informe, elaborat per Enric Prats, Elisabet Higueras i Alba Pascual, resumeix els aspectes més destacats d'una investigació realitzada amb joves de secundària per estudiar-hi l'impacte d'aquelles notícies.

El tractament audiovisual dels fets de la tanca de Ceuta i Melilla
Estudi realitzat per MIGRACOM.

A l'octubre del 2005, les cadenes de televisió es van trobar davant d'una novetat informativa: l'habitual mètode de les pasteres com a procediment dels africans per entrar a Europa havia estat substituït pels intents de superar les tanques de Ceuta i Melilla. Al tractar-se d'una novetat informativa, la reiteració dels intents de sortida i el fet que tot allò esdevingués en una àrea concreta del nord d'Àfrica van facilitar el desplaçament de molts periodistes a la zona.

Aquesta investigació analitza la informació produïda pels teleinformatius del vespre de les cadenes de televisió públiques i privades de l'Estat espanyol sobre els esdeveniments entorn de la tanca de Melilla i de Ceuta. En concret, s'estudien els canals que assoleixen els índexs més alts d'audiència: TV3, La 1, Antena 3 i Telecinco.

Solidaritat delimitada
Estudi realitzat per l'Observatori de la Cobertura de Conflictes i el Centre d'Estudis Africans.

Les informacions ofertes per les televisions de més audiència sobre el territori de Catalunya dels esdeveniments al voltant de la tanca de Melilla ocorreguts a principis d'octubre de 2006 mostren en el seu conjunt un discurs solidari amb la immigració, però alhora delimitat per diversos elements. Entre els programes analitzats s'han notat diferències notables que dissecciona l'estudi, però globalment el discurs mediàtic trena fils comuns.

L'objecte de l'estudi són els programes informatius ordinaris del vespre de TV3, La 1, La 2, Telecinco i Antena 3 des del 5 al 12 d'octubre de 2006.  

Què hi ha del nostre aquí? Informe2. Resultats

Estudi realitzat en col·laboració amb la Universitat de Lleida, Centre Especial de Recerca en Teories i Practiques Superadores de Desigualtats (CREA) de la Universitat de Barcelona i el Centre d'Estudis Gitano (2005).

En aquest segon informe es recullen els principals resultats del projecte Què hi ha de nostre aquí? pel que fa a tres qüestions fonamentals: a) el consum de mitjans de comunicació que fan les persones pertanyents als tres grups culturals escollits (gitano, àrab musulmà i romanès) i l’opinió que en tenen d’aquests mitjans i dels seus continguts, b) la presència, la imatge i identificació als mitjans d’aquests grups culturals, i c) les accions de transformació, on es recullen propostes basades en les opinions de les persones d’aquests grups culturals, per tal de canviar la pràctica actual.

Llegir-ne més


Quaderns del CAC, 12. Mitjans de comunicació i immigració

El tractament informatiu que els mitjans de comunicació dispensen als fets i als temes referits a la immigració està reclamant a Catalunya, com també a Espanya i a Europa, una atenció particular en el debat i l'agenda públics en relació amb la problemàtica dels nous corrents immigratoris. En la mateixa línia d'interès, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va convocar unes jornades específiques sobre "El Tractament Informatiu de la Immigració", celebrades el 27 i 28 de novembre de 2001, les quals van donar lloc a unes "Recomanacions" aprovades posteriorment pel CAC.

El tema monogràfic d'aquest número 12 de Quaderns inclou les tres ponències presentades a aquestes jornades, a càrrec de Vicenç Villatoro ("Els mitjans de comunicació davant la immigració. La responsabilitat d'informar, la responsabilitat de conviure"), de José A. Sorolla ("El tractament informatiu de la immigració a Catalunya") i de Xavier Giró ("Comentaris sobre el Manual d'estil periodístic relatiu a minories ètniques i noves propostes"). Aquest bloc és complementat amb un avançament dels resultats d'un projecte d'investigació de la professora Teresa Velázquez ("La presència de la immigració com a exclusió social en els informatius de les televisions públiques europees") i una presentació i avaluació de l'Observatori MIGRACOM a càrrec del seu director i coordinador, Nicolás Lorite i Josep M. Blanco. Clou el monogràfic un apartat documental que comprèn el document del Col·legi de Periodistes de Catalunya i les "Recomanacions" del CAC.

Avís legal    |    Protecció de Dades    |    Mapa Web