RSS 
CAT / CAST    A    A
Agenda de la Diversitat a Catalunya

El projecte consisteix en la revisió, renovació i ampliació a tota Catalunya de l’Agenda de la Multiculturalitat de Barcelona  i  l’Agenda de la Multiculturalitat  dels Municipis de Barcelona.  La finalitat de Diverscat és posar a l’abast dels comunicadors i del mitjans de comunicació una eina de treball que enriqueixi les seves fonts, per tal d’afavorir la normalització del tractament de les informacions relacionades amb la diversitat.

Donar veu als protagonistes reals i, sobretot, ampliar les visions amb múltiples testimonis, com ara els d’experts o professionals en la matèria, ajudaria molt a transmetre una visió més normalitzada i menys distorsionada de les persones immigrades.

De la mateixa manera, també és d’utilitat per a les persones immigrades, les seves associacions i les del poble gitano, així com per al conjunt de professionals que des de les administracions i les entitats desenvolupen la seva tasca, tot gestionant la realitat diversa de la societat catalana.

Per la pròpia naturalesa del món de la diversitat, DIVERSCAT és un espai en evolució constant. Formar part de DIVERSCAT suposa:
• Fomentar el diàleg, l’intercanvi i la interacció positiva entre els ciutadans en un context de major diversitat sociocultural.
• Aprofundir en el coneixement d’una nova realitat, combatre els rumors, els prejudicis i els tòpics que tergiversen la realitat i dificulten la integració.
• Combatre les actituds racistes i xenòfobes.
• Millorar i potenciar la comunicació amb la ciutadania per tal de crear coneixement sobre les noves realitats d’una societat més diversa, més complexa i més rica.

Llegir-ne més

Barcelona contra el racisme
Directori de recursos especialitzats en la lluita contra la discriminació, el racisme i la xenofòbia per a professionals i organitzacions del camp educatiu, social i acadèmic. El cercador de materials didàctics inclou 220 ressenyes de materials d'educació contra el racisme. El directori d'entitats permet consultar les fitxes de 202 centres especialitzats en temes de discriminació racial d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, i veure els seus sectors de treball i les seves dades de contacte.

Iniciativa de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme. Els continguts del portal estan gestionats pel Centre UNESCO a Catalunya (Unescocat).
Bloc Xavier Rius Sant
Xavier Rius Sant, especialista en el seguiment de conflictes internacionals com el dels Balcans i el Món Àrab, escriu habitualment sobre el fet migratori, hi trobareu articles d'opinió, publicacions, entrevistes als mitjans de comunicació i tot allò que cal saber sobre la immigració, diversitat cultural, anàlisi en profunditat de les informacions actuals, xenofòbia, drets humans i política internacional.

Llegir-ne més
Catedra d'Immigració, Drets i Ciutadania
La Càtedra té com a finalitat treballar en totes aquelles qüestions que tinguin una incidència en els moviments migratoris des de qualsevol perspectiva, ja sigui jurídica, social, ètica i econòmica o de qualsevol altre àmbit. Per aquest motiu promou estudis, elaborarà informes a iniciativa pròpia o derivats de comandes que des d'altres institucions o particulars se li puguin encarregar, organitza cursos i congressos i fomenta la recerca en els temes d'estrangeria i de moviments migratoris en general.

 

Centre d'Estudis Africans i Interculturals - Cartografia de Coneixements


Trobades Interculturals en Temps de Crisi

El Centre d'Estudis Africans i Interculturals, a través del projecte Cartografia de Coneixements, proposa una iniciativa de trobades entre persones migrades de diferents orígens i persones catalanes per tal d'intercanviar i compartir estratègies i formes de gestió de recursos en temps de crisi i escassetat econòmica. Aquest blog neix d'aquestes trobades i vol convertir-se es un nou espai de trobada intercultural, on la gent d'altres cultures exposi recursos i experiències positives.
Cartografia de Coneixements és un recull de recursos que va néixer com a una resposta davant de l'increment del racisme i la xenofòbia que construeixen a l'altre desconegut com a boc expiatori dels conflictes actuals. Aquests espais de trobada, ara també en format blog, volen treballar per convertir l'actual crisi en oportunitat, canviar-li el vestit monocromàtic que ha deslluït fins ara, i engalanar-la de participació activa i d'una vivència positiva de la diferència.

http://www.centredestudisafricans.org/cartografies/index.htm

Centre d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques

Grup consolidat de recerca, adscrit al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i fundat per la Catedràtica del Departament de Sociologia, Dra. Carlota Solé, l'any 1989, amb la finalitat de fer recerca sobre migracions interiors, fluxes migratoris, racisme i xenofòbia, situació laboral dels immigrants i polítiques d'integració a Espanya i a Catalunya.

Actualment, el grup desenvolupa noves línees de recerca, de les quals destaquen principalment: la inserció laboral de la immigració estrangera i el seu impacte en la societat receptora, la integració socio-cultural dels immigrants, immigració i relacions de gènere, polítiques socials i negocis ètnics.

selene.uab.es/gedime

Ekoos.org

Projecte promogut per la Fundació Chandra, que té l'objectiu d'acostar les fonts d'informació del tercer sector als periodistes mitjançant un servei de consultes. A través d'aquest servei, els periodistes poden contactar amb persones que poden aportar noves perspectives a la informació publicada habitualment en els mitjans. 

www.ekoos.org

Fundació CIDOB. Programa dinàmiques interculturals

El programa vol ser una plataforma per elaborar un possible quadre de referència a partir de la reflexió conjunta entre experts de diferents països amb l'objectiu d'entendre les dinàmiques interculturals en la seva faceta de procés, situant el valor dels conceptes en el nou context transnacional.

Iniciat el 1990 com a Espai de Comunicació Intercultural (ECI), es va consolidar com a plataforma per afavorir l'intercanvi d'idees a través de seminaris nacionals i internacionals, conferències i publicacions.

www.cidob.org

Grup de Recerca Consolidat de Multiculturalisme i Gènere

Grup de recerca creat per la doctora Mary Nash en l'àmbit del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona amb la intenció d'estudiar la diversitat cultural des d'una mirada transversal de gènere i des d'una perspectiva interdisciplinària.

El Grup està format per especialistes en diferents disciplines: la Història, la Geografia, l'Antropologia, la Sociologia i les Ciències de la Comunicació, i desenvolupa els seus projectes i activitats sempre des d'aquest enfocament interdisciplinari.

www.ub.es/multigen

Grup de Recerca sobre Immigració i Innovació Política

Grup multidepartamental de la Universitat Pompeu Fabra, format per investigadors de diverses disciplines que s'interessen especialment per els aspectes d'innovació en la investigació i la gestió dels processos de canvi que es deriven de la mobilitat humana i de la immigració. Els seus objectius bàsics són fomentar la investigació teòrica i aplicada relacionada amb les agendes polítiques i socials.  

Grup de Recerca sobre Migracions

Grup de recerca localitzat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El GRM desenvolupa recerca en l'àrea de la migració i l'assentament des d'una perspectiva interdisciplinària, amb una especial referència a Catalunya, la península Ibèrica, Europa i la mediterrània. Els seus membres han format part de diferents recerques europees i han col·laborat amb diverses institucions locals, nacionals i internacionals. 

seneca.uab.es/migracions

Institut de Comunicació Intercultural de Catalunya

IcicatConsultoria de serveis integrals en comunicació intercultural que agrupa a una sèrie de professionals dins del seu àmbit (periodistes, politòlegs, comunicòlegs, sociòlegs i dissenyadors gràfics), pel tal d'oferir la màxima qualitat en els seus serveis: estudis sociològics i de recerca científica, produccions audiovisuals, imatge corporativa i consultoria i assessoria

L'ICICAT té com a objectius fonamentals el de contribuir al desenvolupament i a la difusió de les diverses expressions interculturals que es produeixen a Catalunya, així com també, a promoure l'integració i l'acollida d'aquestes manifestacions culturals per tal de posar-les a l'abast de la societat catalana.

www.icicat.org

Laboratori de Mitjans Interactius

Centre d'I+D+i de la Universitat de Barcelona especialitzat en la recerca en l'àmbit d'educació i mitjans. Les  línies d'investigació del grup giren, entre altres aspectes, al voltant de la comunicació audiovisual, les formulacions artístiques de participació i els entorns formatius potenciats per la tecnologia. 

Migracom - Observatori i Grup de Recerca sobre Migració i Comunicació

Grup de Recerca creat el 1995 per un grup de professors i investigadors del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, de premsa, disseny gràfic, ràdio, televisió i fotografia.

Des del seu inici comparteix els models d´investigació-acció i investigació audiovisual aplicada i les perspectives teòric-metodològiques, inter i transdisciplinàries, amb professors, investigadors, especialistes, professionals i tècnics de la sociologia, educació, antropologia, demografia i política, principalment.

www.migracom.com 

Mugak
El Centro de Estudios y Documentación sobre Inmigración, Racismo y Xenofobia, MUGAK, impulsat des de SOS Arrazakeria, desenvolupa la seva tasca des de 1995. Durant aquest temps MUGAK ha recopilat, arxivat i inclòs en una base de dades una documentació consistent en un miler de llibres, revistes, documentació gris i vídeos que està a disposició de qualsevol persona. Des de 1997 també edita la revista Mugak de periodicitat trimestral. Paral·lelament també manté, juntament amb Xenomedia de Barcelona, l'Observatori de la Diversitat, on es fa un seguiment diari del paper que juguen els mitjans, i en particular la premsa i edita una Revista de Premsa, que s'envia diàriament i gratuïtament a qui ho sol·licita amb els continguts que apareixen dia a dia a a més de vint diaris de l'Estat espanyol.
Observatori contra la xenofòbia i la intolerància en mitjans digitals

L'Observatori analitza el discurs de l'odi contra la població migrant i la població gitana en les notícies dels tres mitjans digitals de més audiència en Espanya: ElPais.com, ElMundo.es i 20 minutos.es, és una de les activitats del Projecte Online contra la Xenofòbia i la Intolerància (PROXI), iniciat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i United Explanations (Unexp) para combatre la propagació del discurs de l'odi en internet, un fenomen creixent en tota Europa. Per a les organitzacions creadores del projecte resulta imprescindible una actuació global.
Té per objectiu identificar i analitzar el discurs de l'odi però també contra argumentar-lo amb un discurs alternatiu basat en els drets humans i prevenir-lo a través de formacions de joves internautes.

Llegir-ne més 

Observatori de la Cobertura Mediàtica dels Conflictes

L'Observatori va néixer l'any 2001 d'una iniciativa d'estudiants i professors de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'objectiu del grup en constituir-se fou fer un seguiment de com es construïa mediàticament el moviment antiglobalització en el context de la Campanya contra el Banc Mundial.

Després d'aquest estudi, el setembre de 2001 es va crear formalment un grup d'investigadors, alguns estudiants i altres professors, que aposten pel treball constructiu en la crítica periodística, amb la voluntat de transformació del periodisme en una eina més reflexiva. 

 

Observatori de la Immigració a Catalunya

Migracat és una iniciativa impulsada per la Fundació Jaume Bofill que té com a finalitat desenvolupar un entorn virtual d'accés lliure capaç de respondre a les necessitats d'informació, actualització i coneixement crític de les persones que treballen en l'àmbit de la immigració. S'adreça principalment a les associacions i entitats, les administracions públiques, els equips de recerca i docents, i als mitjans de comunicació.

L'ampli recull de materials disponibles a Migracat presenten el fet migratori des de múltiples vessants: la política i la normativa, l'estadística, la recerca científica, la recerca aplicada, la pràctica i l'acció social. L'apartat de recursos de sensibilització compta amb nombrosos materials audiovisuals i artístics per a la sensibilització de la població en els valors de la igualtat de drets i oportunitats, la no discriminació, la justícia i la interculturalitat

 

Observatori Permanent de la Immigració de Lleida

Tots els estudis de recerca sobre el fenomen immigratori a les comarques de Lleida es troben al web de l’Observatori, pretén incentivar la recerca social i posar-la a l’abast del públic: ja siguin investigadors, polítics, tècnics o qualsevol persona interessada en conèixer com ha evolucionat la integració dels nouvinguts i quins són els reptes del futur. El web aplega tant els treballs realitzats per l’OPI com altres sobre la realitat del Ponent.

L’Observatori Permanent de la Immigració (OPI), promogut pel grup de recerca Anàlisi Social i Educativa de la Universitat de Lleida, amb el suport de la Diputació de Lleida,  es va crear l’any 2009 amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de la immigració a les comarques de Lleida així com els seus impactes demogràfics, socials i econòmics. A més, es pretén donar visibilitat a la tasca formativa dels agents socials que treballen en aquesta àrea i a les intervencions que es realitzen des de les diferents administracions, organitzacions no governamentals i associacions d’immigrants.

Llegir-ne més

Observatori de la Islamofòbia als mitjans


L'Observatori, és un projecte liderat per la Fundació Al Fanar i l'IEMed amb el suport de la Fundació Tres Cultures, Casa Àrab i la Funndació Euroàrab. El seu lloc web identifiquen informacions periodístiques que estigmatizen tots els musulmans i fan recomanacions i bones pràctiques per una narrativa periodística més inclusiva i precisa.

L'Observatori que ve monitoritzant des de gener de 2017 els diaris La Vanguardia, El Mundo, La Razón, 20 minuts, El País i Diario.es, no vol que la seva funció s'entengui "com un atac als mitjans de comunicació sinó com una aportació per proporcionar eines que facilitin la representació d'una societat diversa".

Però la iniciativa vol anar més enllà de la simple identificació d'exemples d'islamofòbia i articles que no estigmatitzen l'Islam en aquests mitjans. En aquest sentit, recull també iniciatives i bones pràctiques existents tant a Espanya com a Europa, inclou un glossari sobre l'islam elaborat per Luz Gómez, professora de la Universitat Autònoma de Madrid i autora del Diccionari d'islam i islamisme, i ofereix articles sobre la qüestió elaborats ad hoc per a l'Observatori.

Llegir-ne més

Portal de la immigració a Barcelona

Pàgina web interactiva d'accés lliure sobre la immigració a Barcelona. Ofereix informació bàsica sobre la població immigrada i promou el coneixement per facilitar una visió de conjunt que pugui ajudar als diferents agents implicats en la gestió de la diversitat al compliment dels seus objectius.

http://oslo.geodata.es/acsar/estudi-immigracio.php

La Xarxa BCN Antirumors

La Xarxa Antirumors, creada a l'any 2010 proposa una estratègia de ciutat contra el rumors negatius i sense fonament que dificulten la convivència en la diversitat a partir del treball en xarxa amb diferents actors i entitats socials.

La seva finalitat, és mantenir la cohesió social i afavorir la interacció i la convivència intercultural a la ciutat des de l'equitat, a través de la lluita contra els rumors, els estereotips i els prejudicis existents sobre la diversitat cultural.

Llegir-ne més

Avís legal    |    Protecció de Dades    |    Mapa Web