Tractament informatiu de la infància i l'adolescència tutelada

Es recomana no esmentar si un infant o adolescent és tutelat ni donar detalls sobre la seva situació familiar prèvia

Dreceres