Jornades Gatzara

La Fundació Bayt Al-Thaqafa organitza anualment les Jornades Gatzara punt de cohesió de la cultura arabomusulmana i catalana. La trobada busca la integració de la ciutadania en les arrels musulmanes i sensibilització social celebrant diverses activitats culturals a la ciutat de Barcelona amb la participació de Moussa Bourekba investigador del CIDOB, Oumaya Amohar politòloga de l'IEMED, Salwa L. Gharbi política i activista i Khalid Ghali comissionat de diàleg intercultural i pluralisme religiós de l'Ajuntament de Barcelona. Com a novetat, enguany incorporen Gatzara Off, activitats paral·leles en xarxa.