Recomanacions en la comunicació amb infants i adolescents refugiats

Guia elaborada des del Col·legi de Logopedes de Catalunya per assessorar a les famílies i el personal d'acollida en la comunicació amb infants i adolescents (acompanyats o no) refugiats amb qui no es comparteix l'idioma.