Entitats

Agència de Comunicació Intercultural. ITACAT

Va néixer l'any 2010 impulsada per col·lectius de ciutadans catalans d'origen estranger. L'objectiu d'Itacat és generar i donar a conèixer informacions que relacionen Catalunya internacionalment mitjançant la intermediació dels ciutadans que han vingut a viure al nostre país provinents de tot el món. És un pont i un lloc de trobada de tots els col·lectius de migrants residents als Països Catalans. A més ha impulsat el programa de ràdio "Som a Itaca".

Llegir-ne més

AulaMèdia

Revista electrònica que ofereix al professorat d'Educació Primària i Secundària Obligatòria -i també a investigadors- material didàctic, articles i reflexions sobre l'Educació en Comunicació.  

Llegir-ne més

Banda Visual

Associació cultural registrada el 2002 dedicada a la promoció i producció d'obres audiovisuals per al debat, la reflexió i l'acció social, així com al foment de l'educació en comunicació.

Llegir-ne més

Casa Amaziga de Catalunya

L'objectiu general de la Casa Amaziga de Catalunya és donar a conèixer, preservar i promocionar el fet propi i diferencial amazic al territori català.
La Casa Amaziga de Catalunya neix amb la voluntat de ser el referent del Poble Amazic a Catalunya i també un punt de trobada entre la ciutadania amaziga i la catalana. La Casa Amaziga de Catalunya s'ha constituït amb el propòsit de visibilitzar les realitats catalana i amaziga a Catalunya i a la Tamazgha i ser un punt de trobada obert, incloent i de referència per a tota la ciutadania amaziga i catalana.

Llegir-ne més

Casa Amèrica-Catalunya

 

Institució que genera, impulsa, organitza i col·labora en actes, projectes i programes per difondre i intercanviar coneixements de les realitats culturals, econòmiques i històriques dels diferents països de l'Amèrica Llatina amb la finalitat d'ampliar, enfortir i aproximar, des dels diversos àmbits de la cooperació, les relacions entre la comunitat iberoamericana i Catalunya.

El seu camp d'actuació s'estructura bàsicament en cinc àrees preferents: audiovisuals, literatura, exposicions, espais de debat i conferències.

Llegir-ne més

Casa Àsia

 

Institució que neix amb l'objectiu prioritari de promoure i realitzar projectes i activitats que contribueixin a un millor coneixement i a l'impuls de les relacions entre Espanya i els països d'Àsia i el Pacífic, especialment en les vessants institucional, econòmica, acadèmica i cultural. Casa Àsia també és un espai amb informació especialitzada sobre tota la zona, amb recursos com ara notícies, bancs de dades, butlletins informatius, fòrums de discussió, fitxes de països, recursos i serveis de tota mena adaptats a les necessitats del segle XXI.

Llegir-ne més

Casa de l'est

Associació creada a Barcelona tot just abans de la primera ampliació europea cap a l'est, amb la finalitat de fer de pont cap a la nova Europa. El seu àmbit d'actuació ha estat protagonista de dos grans canvis: la caiguda del Mur de Berlín i la construcció de l'Europa del futur com a espai polític, cultural i econòmic únic.

La Casa de l'Est és una organització dedicada a promoure la cooperació acadèmica, econòmica i cultural entre Catalunya i els països de l'Europa central i oriental. Organitza i executa diferents actes, programes i projectes dirigits a la creació de vincles amb aquella zona del món.

Casa Eslava

Associació que promou el diàleg intercultural, amb projectes de diferents països eslaus que es materialitzen en manifestacions de cultura educativa, viva i dinamitzadora. És un centre d'informació cultural i de referència sobre els països eslaus. És un espai que fomenta, a través de tallers d'idiomes i d'art, exposicions, conferències i cicles de cinema, entre altres, la trobada entre la societat catalana i el món eslau.

Casa Eslava també organitza activitats destinades a ajudar tots aquells eslaus que han viscut l'experiència de l'emigració a Catalunya, i també contribueix a familiaritzar als catalans amb aquesta realitat.

Centre d'Estudis Africans

El CEA va ser fundat l'any 1987 a partir d'un grup de debat acollit a la Universitat de Barcelona que va evolucionar fins a convertir-se en una associació sense afany de lucre. Actualment el CEA du a terme estudis i projectes sobre les realitats africanes, amb un especial èmfasi en la divulgació i sensibilització.
Entre els seus socis hi ha especialistes de totes les branques, la qual cosa afavoreix una aproximació multidisciplinar al continent, sense que s'exclogui la participació de totes aquelles persones simplement interessades en els móns africans.

Llegir-ne més

Drac Màgic

Entitat fundada el 1970 dedicada fonamentalment a l'estudi i a la divulgació dels audiovisuals i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals.

Una de les seves àrees preferents d'activitat és la representació de les dones en els mitjans de comunicació audiovisual i la seva presència com a autora en el camp de la realització i la crítica.

Llegir-ne més

Edualter

Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la intercuturalitat. És un espai per compartir recursos i propostes pedagògiques per a una educació transformadora cap un món més just.  

Llegir-ne més

Espai Àfrica-Catalunya

Entitat que té per objectiu principal fomentar el coneixement de les realitats africanes i ampliar els vincles culturals, científics, econòmics, socials i institucionals entre Catalunya i els països africans, creant espais d'intercanvi entre la societat catalana i les societats africanes.

La idea va sorgir d'un grup de persones, la majoria vinculades a l'Àfrica per raó de procedència, estudi, professió o per lligams sentimentals i afectius, que van creure necessària l'existència d'un Espai Àfrica-Catalunya. Des del compromís amb aquesta idea, van demanar a la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya suport i participació activa en aquest projecte.

Llegir-ne més

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC)

Es va crear l'any 1991 i acull 96 associacions gitanes de tot Catalunya amb la finalitat de defensar i promoure els drets i la cultura del Poble Gitano a Catalunya.

 

Llegir-ne més

Fedelatina

Espai de trobada de més de noranta entitats, d'origen llatinoamericà o autòctones, que actuen en àmbits diversos. Fedelatina vol ser un espai de trobada per a les associacions federades de promoció del coneixement mutu a través de mostres culturals, exposicions, activitats formatives o mitjans de comunicació.  

Llegir-ne més

Fundació Jaume Bofill. Programa diversitat

En l'origen de totes les actuacions impulsades des d'aquesta àrea, la Fundació Jaume Bofill vol promoure una reflexió com més oberta millor sobre la diversitat de la nostra societat, particularment, tot i que no exclusivament l'originada pel fenomen migratori.

Mitjançant la promoció de recerques en el camp de les ciències socials, la Fundació vol contribuir a generar coneixement per comprendre millor aquesta diversitat i, des d'aquesta comprensió, fer possible la seva normalització social.

Llegir-ne més

Fundació SER.GI

La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social/Fundació SER.GI és una entitat privada, sense ànim de lucre, amb voluntat de servei públic en el terreny de la pedagogia social, que integra en el seu Patronat persones de reconeguda vàlua i prestigi en el camp de l'educació, així com representants d'Institucions públiques de les comarques gironines.

L'objectiu fonamental de la Fundació SER.GI és la promoció d'una millor qualitat de vida en els grups o minories amb dificultat en el seu desenvolupament personal, familiar o social, prioritzant els àmbits de la sensibilització de l'opinió pública, el recolzament d'iniciatives d'investigació i recerca docent, la formació i reciclatge dels professionals, la creació de centres i associacions estimulant la col·laboració amb les ja existents.

Llegir-ne més

Grup d'Estudis i de Reflexió sobre Àfrica

GERÀFRICA  és una associació independent amb objectius no lucratius i sense lligams amb partits polítics. Dirigida per joves africans (estudiants, investigadors, gent del món de l'empresa, nombroses professions, etc.) l'associació, nascuda en abril del 2002, compta amb reconeguts consellers que procedeixen de diversos camps professionals i diferents llocs d'origen.

Un dels nostres objectius principals és el de suscitar noves idees i enfocaments originals sobre l'Àfrica. GERAFRICA vol ser una entitat vital. Promou debats, facilita serveis de traducció i interpretació, i dirigeix recerques que afavoreixin la reflexió sobre temes africans a Espanya i Europa.

Institut Diversitas

És una cooperativa d'iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió en diversos àmbits socials. Va néixer l'any 2009 per abordar la diversitat cultural des de diferents eixos. Duen a terme un projecte denominat "Vincles" de convivència en la diversitat no només cultural, sinó també de gènere, religiosa, generacional i funcional entre d'altres, orientada a desmuntar els estereotips i els prejudicis i a promoure la convivència.

Llegir-ne més

Prou Racisme

Espai d'acció antiracista que ofereix informació sobre els temes relacionats amb els drets humans, la lluita per la igualtat de drets i oportunitats i la no-discriminació. És una plataforma de difusió de les activitats, accions i campanyes que fomenten l'antiracisme als diferents àmbits de la societat per esdevenir un espai de participació per la ciutadania.

Prouracisme.org vol sumar esforços per construir un espai transformador de la realitat social, que promou els valors de l'antiracisme, la democràcia i la igualtat, a partir del ciberactivisme.

Llegir-ne més

SICOM

 

Associació que divulga informacions sobre els països pobres o en conflicte i sobre les activitats portades a terme en aquest terreny per les organitzacions no governamentals de desenvolupament i les branques de l'administració pública corresponents. 

Els integrants de SICOM són periodistes i professionals de diversos mitjans de comunicació o persones interessades en aquest àmbit. A nivell personal o com a membres de l'associació, realitzen o col·laboren en programes de ràdio i televisió, a més d'editar publicacions i participar en les activitats i fòrums que ajuden a difondre i treballar per la presència dels projectes de solidaritat als mitjans de comunicació.

Llegir-ne més

SOS Racisme Catalunya

Associació no governamental que lluita des del 1989 en defensa dels drets humans des de l'acció antiracista. Mitjançant la no violència activa, reivindica l'eradicació completa del racisme i la xenofòbia en tots els àmbits de la societat i en tots els estrats socials. Igualment denuncia qualsevol vulneració de drets fonamentals, treballant per un model de societat que estableixi la igualtat de drets i d'oportunitats, universalitzant així el concepte de ciutadania. A més, pretén difondre el discurs antiracista a Catalunya com un element més en la lluita en defensa dels drets humans. 

Llegir-ne més

Teleduca. Educació i Comunicació SCP

Co·lectiu independent i interdisciplinar de professionals, provinents de diverses especialitats relacionades amb l'educació i la comunicació. La seva tasca s'inscriu en el corrent de l'Educació en Comunicació, una disciplina que promou el desenvolupament de la competència comunicativa (comprensiva i expressiva) de les persones en els diversos mitjans, i les tecnologies de la informació i la comunicació actualment disponibles.

Des de 1996, està portant a terme i consolidant un projecte d'Educació en Comunicació dirigit a diferents públics i col·lectius.

Llegir-ne més

Veus Gitanes. Rromane Glasura

 

 

Aquesta associació va néixer al 2011 amb l'objectiu de contribuir a modificar l'esbiaixada i estereotipada representació de les dones gitanes en els mitjans de comunicació. Actualment, s'ha convertit en un espai de creació en què les mateixes dones són les productores de continguts i fan servir la seva veu. Una de les seves principals premisses és utilitzar en totes les seves accions un enfocament intercultural, ètnic i de gènere, que aprofundeixi en aspectes sovint invisibilitzats.

Llegir-ne més

XenoMedia

Associació sense afany de lucre que estudia la representació de la diversitat als mitjans de comunicació. Coordina amb Mugak l'Observatori de la Diversitat i projectes de caràcter nacional i internacional vinculats al paper dels mitjans de comunicació als processos d'integració de les minories ètniques en la nova societat diversa.