Institucions i organismes

Agència de Migracions de Catalunya

Organisme creat l'any 2000 que té, entre d'altres, les funcions de proposar al Govern català les directrius polítiques en matèria d'immigració, impulsar la coordinació en matèria d'immigració amb les altres administracions públiques, proposar criteris sobre canalització de fluxos migratoris i informar sobre el compliment de l'ordenament vigent en les matèries que afecten la immigració.

La Direcció General per a la Immigració disposa des de desembre de 2007 d'un butlletí electrònic que recull informació d'actualitat sobre l'àmbit migratori, comunicacions d'entitats, agenda d'actes, ressenyes de publicacions i informes, legislació, oferta formativa en diversitat, així com un recull de premsa. També des de juliol de 2009 edita el butlletí electrònic La immigració en xifres: un nou recurs estadístic amb periodicitat trimestral que permet ampliar el coneixement i la comprensió sobre la transformació social viscuda a Catalunya en els darrer anys. A la seva pàgina web també publica semestralment un centenar de fitxes dins de la secció Perfils demogràfics amb dades actualitzades i evolució històrica de les persones amb nacionalitat estrangera empadronades a Catalunya. La informació està disponible per comarques, demarcacions, pel conjunt del país i per col·lectius més nombrosos. 

Llegir-ne més

European Broadcasting Union

L'EBU és l'associació més àmplia d'operadors de mitjans de comunicació del món. Promou la cooperació entre els diversos mitjans de comunicació i facilita l'intercanvi de continguts audiovisuals. L'EBU treballa per assegurar el paper crucial de servei públic dels mitjans de comunicació.  

Llegir-ne més

Institut Europeu de la Mediterrània

L'IEMED és un actor del diàleg entre la Unió Europea i els altres països de la Mediterrània i un centre de reflexió i debat sobre les societats mediterrànies.

Entre altres activitats, l'IEMED fomenta el coneixement, a través de la recerca i l'estudi, porta a terme activitats de formació, contribueix a la projecció mediterrània de les institucions catalanes i espanyoles i participa en projectes de cooperació al desenvolupament.

Llegir-ne més

Linguamón

Linguamón - Casa de les Llengües és un organisme governamental creat el 2005 i integrat per la Generalitat de Catalunya i l' Ajuntament de Barcelona. Linguamón va néixer amb missió d'acostar el món de les llengües als ciutadans; fer viure la riquesa lingüística de manera positiva a la societat; crear consciència per la sostenibilitat de la diversitat lingüística, i difondre les grans possibilitats que les llengües i les seves comunitats ofereixen.

Linguamón - Casa de les Llengües, vol contribuir a fer de Catalunya un referent internacional en la gestió del multilingüisme de les societats i les noves tecnologies.

www.linguamon.cat

Observatoire de la diversité audiovisuelle

Observatori creat l'any 2008 pel Consell Superior de l'Audiovisual de la República francesa per tal de fer un seguiment i ampliar la presència de la diversitat cultural als mitjans francesos.

Llegir-ne més