La diversitat a la ficció televisiva L'estudi es centra en els diferents elements que determinen el paper que tenen les persones migrades i de diversos orígens ètnics a la sèries de ficció, tant les produïdes a Catalunya com les de les altres televisions