Back to top

Materials

En aquesta secció trobarà tot el material dedicat a la diversitat

Recomanacions sobre el tractament informatiu de les persones migrades i refugiades als mitjans de comunicació

Amb aquest informe s'actualitza el document publicat l'abril del 2002 Recomanacions sobre el tractament informatiu de la immigració i s'amplia l'abast no només a les persones migrades sinó també a les persones refugiades.

La finalitat és poder donar recursos als professionals dels mitjans de comunicació per tal de divulgar aquesta matèria d'una manera especialment acurada.

Aquestes Recomanacions, dividides en deu epígrafs, tenen com a propòsit transmetre la importància de valorar i respectar la diversitat, així com evitar seguir perpetuant l'estereotip i l'estigma i donar elements per facilitar l'accés a una informació més precisa dels problemes socials.

Llegir-ne més


REACT. Manual operatiu per a activitats educatives relatives als discursos d'odi i a la construcció d'una contranarrativa

 

Aquesta publicació recull anàlisis sobre el discurs d’odi i activitats educatives per treballar amb el jovent i combatre la incitació a l’odi online i offline en el marc de la realització del projecte REACT. Han participat 12 associacions i institucions de 5 estats europeus diferents: Itàlia, Espanya, Alemanya, França i Regne Unit i està cofinançat per la Unió Europea.

La primera part inclou informació sobre el desenvolupament del projecte i la selecció de bones pràctiques de contranarratives elaborades per diferents grups de treball. La segona part és una guia d’eines per a combatre els estereotips i els prejudicis i també les discriminacions i el discurs d’odi. 

Llegir-ne més
 


Vídeo X Jornada "Persones: Migrades, Refugiades, Estrangeres". Quan els mitjans fan la diferència.

Imatge ponentLa Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual (MDA), entitat impulsada pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), va organitzar el 23 de maig, la X jornada dedicada a analitzar el discurs de l'odi i el paper dels mitjans en la generació de discursos diferents per a les persones migrades, refugiades i estrangeres.
La jornada ha estat presentada pel president del Consell, Roger Loppacher, i per la presidenta de la Mesa i consellera del CAC, Carme Figueras, la sessió ha tingut lloc al Palau Robert a Barcelona.
La jornada ha constat de dues conferències, una de la professora del Departament d'Antropologia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, Liliana Suárez, i una altra del periodista, productor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Escribano.
També s'ha fet una taula jornada sobre el discurs de l'odi, en la què s'han analitzat les implicacions concretes en el racisme, la islamofòbia i la xenofòbia.
En el decurs de la jornada s'han lliurat els IX Premis per a la Diversitat en l'Audiovisual. Aquests guardons s'atorguen a aquells programes, produccions o iniciatives audiovisuals que reflecteixin millor la diversitat cultural.

Vídeo


Recomanacions sobre el tractament de la comunitat gitana als mitjans de comunicació

Aquestes recomanacions s'emmarquen en la campanya "No prejuicios", impulsada per la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira i han estat elaborades amb la participació de diverses entitats i organismes entre d'altres: Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, Fundació Privada Pere Closa, Col·legi de Periodistes de Catalunya i la mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual.
Les recomanacions i les bones pràctiques que es recullen en aquest document són aplicables tant al gènere informatiu com al de la ficció i l'entreteniment, així com a la publicitat.

Llegir-ne més


La diversitat a la ficció televisiva

L'estudi es centra en els diferents elements que determinen el paper que tenen les persones migrades i de diversos orígens ètnics a la sèries de ficció, tant les produïdes a Catalunya com les de les altres televisions que emeten al territori.

En primer lloc, s'han tingut en compte si hi havia presencia de persones que fossin representatives d'aquest col·lectiu humà i quin era el protagonisme que tenien les sèries analitzades. Això ha fet que s'haguessin de descartar algunes de les sèries proposades en un primer moment, perquè no hi havia cap presencia d'un personatge que fos identificat com a "estranger" o "migrant".

Les sèries seleccionades es classifiquen en tres tipologies:
1. Sèries caricaturesques. En aquesta primera tipologia s'inclouen les sèries Aída i La que se avecina.
2. Sèries humorístiques. Sèries com Familia i Pelotas.
3. Sèries realistesEl Príncipe i La Riera

Finalment, els autors proposen unes recomanacions generals i específiques adreçades als guionistes, els productors, les direccions dels canals i també als responsables de càstings dels mitjans.

Llegir-ne més


Vídeo VIII Jornades "La diversitat està prou representada en la ficció televisiva?

Vídeo VIII Jornades MDALa Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual (MDA), va organitzat el 9 de juny, les VIII Jornades de la MDA, dedicades a l'anàlisi de la diversitat en la ficció televisiva.
La jornada ha estat presentada pel president del CAC, Roger Loppacher, i per la presidenta de la MDA i consellera del CAC, Carme Figueres. La sessió ha tingut lloc al Palau Robert de Barcelona.
La jornada ha inclòs una taula rodona, en la qual han participat el director del programa Tot un món, de TV3, i vicepresident de la MDA, Carles Solà; el president de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, Javier García Bonomi; la periodista i autora de diverses recerques sobre diversitat cultural als mitjans, Doris Boira; la sociòloga i membre de l'Associació Sociocultural Àrab i Musulmana, Lena de Botton; la catedràtica d'antropologia social i cultural de la Universitat Rovira i Virgili, Dolors Comas d'Argemir, i el professor de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Raúl Martínez Corcuera.
En acabar la jornada s'han lliurat els VIII Premis per la Diversitat en l'Audiovisual, que s'atorguen a aquells programes, produccions o iniciatives audiovisuals que reflecteixen millor la diversitat cultural. Els premiats han estat els següents:
Categoria A (televisió): Programa 30 minuts, "CIE, presó administrativa", de Televisió de Catalunya. Dirigit per Xavier Montanyà i Antoni Cortés, i produït per Batabat.
Categoria B (ràdio): Annour, de Ràdio Mollet. Conduït per Carlos Peña
Categoria C (producció audiovisual): Gitanos en present, del Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya.
Categoria D (trajectòria): Drac Màgic

Vídeo


Vídeo VII Jornada "Ceuta i Melilla. Sense novetat a la frontera sud"

Imatge persones presentació jornadesLa jornada ha estat presentada pel per la presidenta de la MDA i consellera del CAC, Carme Figueres i pel vicedegà de Promoció i relacions Externes de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Xavier Ginesta.

L'any 2006 quatre equips d'experts de recerca vinculats a la Mesa van analitzar la cobertura informativa dels fets produïts a la tanca de Ceuta l'octubre de 2005. Les conclusions destacaven la gran homogeneïtat de les imatges de les diverses cadenes, la tendència a la dramatització i  l'espectacularització i la preponderància de les fonts informatives oficials. 

Gairebé deu anys després, la Mesa vol dedicar l'experiència a la frontera sud per conèixer la mirada dels periodistes, de mediadors i d'artistes en relació amb la tanca, les històries personals i de vida i la realitat d'aquestes ciutats més enllà del discurs periodístic. En aquest sentit, la jornada ha comptat amb la col·laboració del periodista Jesús Blasco de Avellaneda, com a ponent principal.

En el decurs de la jornada s'han lliurat els VII Premis per a la Diversitat en l'Audiovisual en les diferents categories : televisió, ràdio, producció audiovisual i trajectòria.

Vídeo


La representació de les persones immigrades a la televisió

L'informe analitza la representació de les persones immigrades a les emissions de televisió a Catalunya durant el 2012.
Aquest informe s'inscriu en el marc de l'estudi de la diversitat i la igualtat a la televisió, que té per objectiu examinar en quina mesura la televisió reflecteix la realitat i la diversitat de la societat catalana.
L'estudi es concreta en els eixos de diversitat següents:
     Diversitat funcional
     Edat
     Orientació sexual
     Origen
     Rol social
     Sexe

 

Llegir-ne més


El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya. Reflexions per a la consecució d'un llenguatge inclusiu

Aquest document és la suma del treball de recerca previ a l'elaboració de la Guia de llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia. El grup de treball que ha fet la recerca i ha elaborat la Guia forma part de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual. Aquesta publicació proporciona les reflexions teòriques i els eixos d'anàlisi que han conduït aquest treball, que vol contribuir a normalitzar la presència de la diversitat cultural en els mitjans.

Tant aquest document que us presentem com la Guia de llenguatge inclusiu estan estretament relacionats i es complementen mútuament. Quan el grup de treball que els ha redactat es va plantejar la necessitat d'elaborar una guia de llenguatge inclusiu, es va trobar amb un primer dilema: era millor fer un document que tractés en profunditat les qüestions que volia abordar, o bé era més pràctic fer-ne un de més esquemàtic que servís per resoldre d'una manera ràpida els dubtes que podien anar sorgint a la pràctica quotidiana? Com que totes dues funcions van semblar ben necessàries s'opta finalment per elaborar els dos documents.

El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya, conté reflexions per a la consecució d'un llenguatge inclusiu a partir de l'anàlisi i la recollida d'expressions que actualment s'utilitzen a la ràdio per definir les minories ètniques, la immigració i els estrangers, per tal de determinar fins a quin punt es fonamenten en el llenguatge de l'odi i/o el racisme modern (o fins i tot reforcen) o bé contribueixen al reconeixement i a la inclusió de les persones immigrants i les minories ètniques.

A partir d'una mostra de magazins matinals radiofònics, s'estudia quan i com s'utilitzen conceptes com ara cultura, immigració, multiculturalisme, diversitat, integració, interculturalitat, ètnia, nouvinguts, nous catalans, autòctons, origen, islam, etc., per tal de determinar quin és el context i quines són les conseqüències d'utilitzar aquests termes.

 Llegir-ne més


Guia de llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia

La Guia adreçada als professionals dels mitjans de comunicació està estretament relacionada amb la publicació El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya que recull i analitza les expressions que actualment s'utilitzen a la ràdio per a definir les minories ètniques, la immigració i la població estrangera, per tal de determinar fins a quin punt es fonamenten (o fins i tot reforcen) el llenguatge de l'odi i/o el racisme modern, o bé al contrari, contribueixen al reconeixement i a la inclusió de les persones immigrants i de les minories ètniques, fruit d'aquesta recerca prèvia sorgeix la guia amb l'objectiu de poder resoldre d'una manera ràpida els dubtes que podien anant sorgint en la pràctica quotidiana i per a fomentar l'ús d'un llenguatge inclusiu als mitjans.

Pel que fa a les bases teòriques, hem analitzat, entre d'altres, el concepte de llenguatge de l'odi (Noriega i Iribarren, 2009) i el de racisme modern (Entman, 1992) que ens a portat a detectar, en el discurs radiofòric analitzat, uns elements bàsics -una essencialització de la immigració, la vinculació d'immigració amb conflicte, sumada a una forta islamofòbia, el binarisme nosaltres-ells -, sobre els quals hem establert els blocs en què es divideix la Guia de llenguatge inclusiu.

Conté vuit apartats; els quatre indicats amb la lletra E es refereixen als aspectes que cal evitar i cadascun d'ells té el seu correlatiu, on s'indiquen els aspectes que cal potenciar i que porten la lletra "P" en el subtítol corresponent. La Guia recomana l'ús d'un lèxic acurat i precís, i acaba amb una relació de termes acurats/inclusius suggerits per tal d'anar eliminant aquelles expressions que es consideren rebutjables pel seu caràcter ofensiu, excloent o discriminatori.

Llegir-ne més


Estudi 'Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració'

Recerca realitzada per Xavier Giró, professor de periodisme polític a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Marta Muixí, periodista especialitzada en el fet migratori , encarregada per la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, que analitza la Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració. Anàlisi de tres casos: restriccions a l'empadronament a Vic, regulació sobre l'ús del vel integral a Lleida i tensions veïnals a Badalona.

L'estudi, encarregat per la Mesa per a la Diversitat, respon als objectius d'analitzar si les cobertures respecten les recomanacions del CAC i si les cobertures segueixen o no una lògica d'escalament en relació amb els conflictes de què s'ocupen.

Llegir-ne més 


Informe de l'àrea de Continguts del CAC sobre la presència de la immigració en la informació

Informe de l'àrea de continguts del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que analitza els teleinformatius emesos per TV3, el 3/24, TVE a Catalunya, 8tv, Barcelona TV i Canal Català Barcelona, entre l'1 de gener i el 30 de març del 2009. La mostra es basa en un volum considerable de dades (gairebé 12.000 inserts que corresponen a més de 462 hores d'emissió), que no tan sols recullen les aparicions en les notícies, sinó també el temps de paraula. 

Llegir-ne més 


Informe de valoració de l'estudi de l'àrea de continguts del CAC de la presència de la immigració en l'informació

Informe de valoració que ha realitzat el CAC de les dades estadístiques que recull l'informe de l'àrea de continguts del CAC sobre la presència de la immigració als informatius. Segons el CAC els mitjans de comunicació encara reflecteixen insuficientment la nova realitat sociodemogràfica catalana en termes de diversitat cultural

Llegir-ne més 


Eines per a la Diversitat

Amb l'edició en català d'aquesta publicació, l'MDA vol posar a l'abast dels professionals dels mitjans de comunicació un conjunt d'eines per a reflexionar sobre el tractament de la diversitat en la televisió. L'MDA entén que la utilitat d'aquest treball elaborat per l'EBU-UER (European Broadcasting Union) està assegurada gràcies a una doble particularitat: la reflexió es planteja sempre sobre emissions reals en diferents televisions europees i, sobretot, respon a l'experiència diària d'un grup de professionals que han de fer front al dia a dia del medi televisiu. 

L'MDA vol agrair a l'EBU-UER la col·laboració prestada per fer possible aquesta edició en català.

Llegir-ne més 


Manual d'apropament als mitjans

L'objectiu principal d'aquest manual és servir de guia perquè les persones i els col·lectius d'immigrants puguin esdevenir els protagonistes i gestors de les seves informacions i de les notícies que generen. Pretén ajudar-los a projectar la imatge que volen aportar i a consolidar la seva presència en la societat catalana. El manual està disponible en català, castellà, anglès, francès, xinès, àrab, urdú, romanès i amazig. 

Llegir-ne més 


La diversitat cultural a les ràdios i televisions d'Europa i Canadà

Aquesta recerca va ser encarregada per la Mesa per a la Diversitat i finançada per una de les entitats que hi participa: la Fundació Jaume Bofill. Es tracta d'una aproximació per tal de conèixer les experiències audiovisuals consolidades en relació a la diversitat cultural a altres països europeus i el Canadà per tal d'extreure els aspectes més significatius que cal tenir en compte a l'abordar el tema a Catalunya.

En aquest sentit, els aspectes recollits de les experiències audiovisuals s'han centrat en: l'evolució del tractament de la immigració als canals públics de la televisió dels diferents països, els mecanismes emprats, els programes produïts i l'experiència del mitjans multiculturals.

Llegir-ne més 


DiversiTac

Proposta que vol ajudar a l'alumnat i al professorat a prendre consciència de la importància i l'interès de les competències comunicatives i el tractament de la informació. En el marc d'aquest projecte, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya es compromet a dissenyar i elaborar el material, destinat a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. Així mateix, la Comissió de formació de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual assessorarà i supervisarà els temes que s'hauran de tractar en relació amb els continguts audiovisuals.


El material DiversiTac s'adreça als joves teleespectadors perquè els permeti desenvolupar prou competència audiovisual per comprendre i valorar la funció dels mitjans televisius en el tractament de la diversitat cultural. En l'actualitat, ja hi ha dues unitats didàctiques treballades sobre les arribades per mar i s'estan experimentant en 15 centres educatius d'arreu de Catalunya, proposats pel Departament d'Educació. Així mateix, s'han elaborat tres unitats més sobre:

1. Prejudicis. Producció: publicitat.

2. Lleure, esports. Producció: ràdio. 

3. Món laboral. Producció: telesèries.

Aquestes unitats són consultables a través d'Internet. 


Quadern del CAC - Monogràfic sobre Immigració i televisió

Número doble del Quadern del CAC que vol assajar una aproximació al tractament de la immigració a la televisió combinant dues perspectives, la de la informació estricta i la de la representació, a partir de dues recerques col·lectives de característiques ben diferents.

Un primer bloc d'articles del tema monogràfic, que dóna nom al número, fa referència a la cobertura informativa que van fer les televisions dels intents per creuar les tanques frontereres, especialment a la ciutat de Melilla, el mes d'octubre de 2005. Quatre equips experts de recerca vinculats a la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, organisme impulsat pel CAC, han coordinat estudis complementaris pel seu punt de vista i la seva metodologia. Un segon bloc d'articles prové d'una recerca més general, de matriu més específicament acadèmica, desenvolupada d'ençà del 2002 pel grup UNICA de la Universitat Pompeu Fabra, sobre l'agenda i la imatge pública que sobre la immigració projecta la televisió.

Llegir-ne més 


Estudi sobre el tractament dels fets de la tanca de Ceuta i Melilla

Estudi realitzat pel CREA, Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats.

Aquest document presenta les categories en què s'ha basat l'anàlisi de contingut portat a terme pel  grup CREA en la recerca sobre el tractament dels fets de la tanca de Ceuta i Melilla. Les categories emprades per a enfocar la lectura del tractament informatiu dels fets de Ceuta i Melilla i per a inferir unes primeres conclusions que han fonamentat el treball de camp. S'han creat unes plantilles específiques que han permès tractar la informació de la mostra triada i que han servit de guió pels relats de vida duts a terme. 

Llegir-ne més 


Com interpreten els joves les notícies: els fets de Ceuta i Melilla

Estudi realitzat pel Grup de Recerca d'Educació Moral de la UB. 

En el context de la recerca sobre el tractement informatiu dels incidents de la tanca fronterera de Ceuta i Melilla, que van centrar l'interès informatiu especialment a mitjans d'octubre de 2005, coordinada des de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Aquest informe, elaborat per Enric Prats, Elisabet Higueras i Alba Pascual, resumeix els aspectes més destacats d'una investigació realitzada amb joves de secundària per estudiar-hi l'impacte d'aquelles notícies.

Llegir-ne més 


El tractament audiovisual dels fets de la tanca de Ceuta i Melilla

Estudi realitzat per MIGRACOM.

A l'octubre del 2005, les cadenes de televisió es van trobar davant d'una novetat informativa: l'habitual mètode de les pasteres com a procediment dels africans per entrar a Europa havia estat substituït pels intents de superar les tanques de Ceuta i Melilla. Al tractar-se d'una novetat informativa, la reiteració dels intents de sortida i el fet que tot allò esdevingués en una àrea concreta del nord d'Àfrica van facilitar el desplaçament de molts periodistes a la zona. 

Aquesta investigació analitza la informació produïda pels teleinformatius del vespre de les cadenes de televisió públiques i privades de l'Estat espanyol sobre els esdeveniments entorn de la tanca de Melilla i de Ceuta. En concret, s'estudien els canals que assoleixen els índexs més alts d'audiència: TV3, La 1, Antena 3 i Telecinco.

Llegir-ne més 


Solidaritat delimitada

Estudi realitzat per l'Observatori de la Cobertura de Conflictes i el Centre d'Estudis Africans.

Les informacions ofertes per les televisions de més audiència sobre el territori de Catalunya dels esdeveniments al voltant de la tanca de Melilla ocorreguts a principis d'octubre de 2006 mostren en el seu conjunt un discurs solidari amb la immigració, però alhora delimitat per diversos elements. Entre els programes analitzats s'han notat diferències notables que dissecciona l'estudi, però globalment el discurs mediàtic trena fils comuns.

L'objecte de l'estudi són els programes informatius ordinaris del vespre de TV3, La 1, La 2, Telecinco i Antena 3 des del 5 al 12 d'octubre de 2006.  

Llegir-ne més 


El tractament televisiu de la diversitat cultural segons els telespectadors joves

Aquest projecte té la finalitat de conèixer les opinions i percepcions que tenen els joves entre 12 i 16 anys sobre el tractament que fa la televisió de la immigració i la diversitat cultural.

Llegir-ne més


Què hi ha del nostre aquí? Informe. Resultats

Estudi realitzat en col·laboració amb la Universitat de Lleida, Centre Especial de Recerca en Teories i Practiques Superadores de Desigualtats (CREA) de la Universitat de Barcelona i el Centre d'Estudis Gitano (2005).

En aquest segon informe es recullen els principals resultats del projecte Què hi ha de nostre aquí? pel que fa a tres qüestions fonamentals: a) el consum de mitjans de comunicació que fan les persones pertanyents als tres grups culturals escollits (gitano, àrab musulmà i romanès) i l’opinió que en tenen d’aquests mitjans i dels seus continguts, b) la presència, la imatge i identificació als mitjans d’aquests grups culturals, i c) les accions de transformació, on es recullen propostes basades en les opinions de les persones d’aquests grups culturals, per tal de canviar la pràctica actual.

Llegir-ne més


Quaderns del CAC, 12. Mitjans de comunicació i immigració

El tractament informatiu que els mitjans de comunicació dispensen als fets i als temes referits a la immigració està reclamant a Catalunya, com també a Espanya i a Europa, una atenció particular en el debat i l'agenda públics en relació amb la problemàtica dels nous corrents immigratoris. En la mateixa línia d'interès, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va convocar unes jornades específiques sobre "El Tractament Informatiu de la Immigració", celebrades el 27 i 28 de novembre de 2001, les quals van donar lloc a unes "Recomanacions" aprovades posteriorment pel CAC.

El tema monogràfic d'aquest número 12 de Quaderns inclou les tres ponències presentades a aquestes jornades, a càrrec de Vicenç Villatoro ("Els mitjans de comunicació davant la immigració. La responsabilitat d'informar, la responsabilitat de conviure"), de José A. Sorolla ("El tractament informatiu de la immigració a Catalunya") i de Xavier Giró ("Comentaris sobre el Manual d'estil periodístic relatiu a minories ètniques i noves propostes"). Aquest bloc és complementat amb un avançament dels resultats d'un projecte d'investigació de la professora Teresa Velázquez ("La presència de la immigració com a exclusió social en els informatius de les televisions públiques europees") i una presentació i avaluació de l'Observatori MIGRACOM a càrrec del seu director i coordinador, Nicolás Lorite i Josep M. Blanco. Clou el monogràfic un apartat documental que comprèn el document del Col·legi de Periodistes de Catalunya i les "Recomanacions" del CAC.

Decàleg de criteris per a la territorialització de la interculturalitat

Guia elaborada pel grup de dinamització i territori de la XBCNA al llarg de dos anys que vol incorporar-se com a eina de treball, acompanyant i facilitant als diferents serveis, projectes i accions que duen a terme tècnics i agents a la ciutat de Barcelona. Amb l'objectiu de transversalitzar l'enfocament intercultural i allunyar-se de la idea de repetir els conceptes de bones pràctiques, exposen un seguit de raonaments a seguir a l'hora de posar en marxa una acció intercultural.

Llegir-ne més

Islamofòbia? Una proposta educativa

Guia educativa elaborada per l'associació Stop als Fenòmens Islamòfobs (SAFI) per ensenyar i instruir en la temàtica de l'Islam i la islamofòbia als centres educatius. Podem trobar fitxes didàctiques i material pedagògic que facilita l'aplicació dels coneixements adquirits per entendre molt millor a les persones musulmanes i lluitar contra la islamofòbia.

Llegir-ne més

 

 


Diversitat religiosa i mitjans de comunicació, una expressió de la voluntat de diàleg

El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya publica el cinquè document "Diversitat religiosa i mitjans de comunicació, una expressió de la voluntat de diàleg". Aquesta nova publicació que té com a base els darrers quatre documents publicats, analitza al detall la incidència immediata dels mitjans en les creences de la societat.

Amb una clara consciència que la diversitat cultural no fractura a la societat sinó que l'enriqueix i enforteix, els mitjans de comunicació tenen un paper clau a l'hora de facilitar la convivència de la diversitat cultural i religiosa amb la ciutadania. S’ha de dotar d'una cultura pública comuna per tal de combatre els prejudicis i estereotips cap a uns col·lectius determinats.

Llegir-ne més                                         


Informe 2021. L’Estat del Racisme a Catalunya

SOS Racisme Catalunya associació no governamental i sense ànim de lucre publica la 13a edició de l'informe anual (In)visibles, l'estat del racisme a Catalunya. Aquest informe vol aplegar l'estudi dels casos de racisme atesos al Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme (SAiD) el 2021 i exercir com a document visibilitzador de les denúncies públiques racistes que vulneren els drets humans. Es pretén sensibilitzar a la ciutadania en aquesta lluita antiracista i crear una societat sense prejudicis ni estereotips. Com a novetat, enguany el SAiD que compleix trenta anys, ha publicat una infografia interactiva amb totes les dades recollides.

Llegir-ne més


Recomanacions en la comunicació amb infants i adolescents refugiats

Guia elaborada des del Col·legi de Logopedes de Catalunya per assessorar a les famílies i el personal d'acollida en la comunicació amb infants i adolescents (acompanyats o no) refugiats amb qui no es comparteix l'idioma.

Llegir-ne més


Baròmetre sobre la religiositat

El Baròmetre sobre la religiositat és un estudi innovador realitzat mitjançant un conveni de col·laboració entre la Direcció General d'Afers Religiosos i el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya que defineix els catalans des d'un punt de vista religiós. La publicació ens permet saber la visió i opinió de la societat en referència a la diversitat religiosa i les polítiques de gestió que es duen a terme. S'ha treballat amb una mostra plural representativa de 1600 persones majors de setze anys, dividida per província i dimensió de municipi.

Llegir-ne més


Estudi sobre la tipologia i tractament informatiu que rep la joventut migrada sense referents familiars en els mitjans de comunicació i les xarxes socials

 

El Col·legi de Periodistes presenta "l'Estudi sobre la tipologia i tractament informatiu que rep la joventut migrada sense referents familiars en els mitjans de comunicació i les xarxes socials", amb l'objectiu d'analitzar el tractament informatiu de l'acrònim MENA (menors estrangers no acompanyats) que estigmatitza aquests joves i els criminalitza davant de la societat. El poder i la capacitat d'influir dels mitjans de comunicació en l'imaginari col·lectiu els converteix en una eina determinant per poder transformar el rebuig actual que provoca aquesta paraula.

Llegir-ne més

 

 


Informe 2020: proximitat, clau per a un millor periodisme inclusiu

L'Observatori de la Islamofòbia en els Mitjans ha analitzat per quart any consecutiu les publicacions arreu del país que fan referència a la població musulmana i a l'Islam. Han estudiat el tractament informatiu de 917 informacions relacionades amb el món islàmic amb una metodologia d'anàlisi quantitativa i qualitativa, detectant un any més islamofòbia activa.​ Al llarg d'aquests quatre anys d'estudi de la islamofòbia, l'Observatori continua aportant eines per a aconseguir un periodisme més inclusiu.

Llegir-ne més

 

 


Informe "Islamofòbia institucional i securitització"

Amb aquesta publicació SOS Racisme vol saber com han afectat les polítiques de seguretat destinades a lluitar contra la radicalització i el terrorisme en les poblacions musulmans en l’estat espanyol i a Catalunya. Es considera urgent una revisió de les narratives de comunicació sobre les persones musulmanes per tal d'evitar més criminalització i estigmatització i contribuir a crear societats diverses i plurals amb una informació de qualitat. 

L'estudi es centra en una recerca qualitativa feta per la autora Salma Amazian.

Llegir-ne més

 

 


Informe 2020. L’Estat del Racisme a Catalunya

 

SOS Racisme Catalunya, associació no governamental i sense ànim de lucre, publica la dotzena edició de l'informe "INVisibles. L'estat del racisme a Catalunya".

Aquest informe vol aplegar l'estudi dels casos de racisme atesos al Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme (SAiD) el 2020 i exercir com a document visibilitzador de les denúncies públiques racistes que vulneren els drets humans. Es pretén sensibilitzar a la ciutadania en aquesta lluita antiracista i crear una societat sense prejudicis ni estereotips.

Llegir-ne més

 

 


Informe "Percepció de la islamofòbia a Andalusia, Comunitat de Madrid i Catalunya" (2020)

L'Associació Marroquí per la integració d'immigrants que lluita per una societat justa i igualitària per a tothom alhora que vetlla per la protecció dels drets humans fonamentals ens presenta l'informe Percepció de la islamofòbia a Andalusia, Comunitat de Madrid i Catalunya 2020. L'estudi reflecteix l'actual situació de la nostra societat vers la discriminació i el racisme als diferents territoris, mostrant un reflex del pensament actual. Aquest treball, basat en una recerca quantitativa mitjançant la metodologia d'enquestes a diferents tipus de persones vol conèixer més profundament la islamofòbia i donar les eines necessàries per poder ser capaços de prevenir, detectar i combatre aquesta discriminació.

Llegir-ne més

 

 


Informe 2020 "Immigracionalisme 8"

 

 

Red Acoge presenta el 8è informe sobre immigracionalisme on s'analitza en profunditat el tractament de la temàtica de les migracions a les notícies publicades al llarg del 2020 en 22 mitjans escrits espanyols. El propòsit principal d'aquest estudi es basa a millorar el tractament informatiu i mediàtic sobre les migracions que es projecta a la societat. Els mitjans juguen un paper crucial com agents socialitzadors  en la imatge que es vol transmetre sobre les migracions, facilitant un enfocament que afavoreixi la inclusió de les persones migrades.  

Llegir-ne més

 

 


Informe CEAR 2020 "Les persones refugiades a Espanya i Europa"

La Comissió Espanyola d'Ajuda al refugiat (CEAR) presenta anualment un informe  detallat sobre la situació de les persones refugiades al món, a la Unió Europea i més concretament a Espanya.

L'any 2019 Espanya fou el tercer país de la Unió Europea que va registrar un major increment al nombre de sol·licitants d'asil tanmateix, va disminuir el percentatge de persones que van aconseguir protecció internacional. Només van aconseguir l'asil un 5,2%, molt per sota de la mitjana europea amb un 31%.

Davant de l'escenari incertesa que s'aveïna amb la COVID-19 i l'agravament de la crisi sanitària i econòmica, CEAR exposa al seu informe propostes per a la millora de la protecció de les persones refugiades.

Llegir-ne més

 


Informe 2019 "Percepció de la islamofòbia"

 

Informe elaborat per l'Associació Marroquí per la Integració d'Immigrants, entitat activa en la inclusió social de persones immigrants i transmissora de la realitat migratòria a Espanya. Ens presenta aquest estudi territorial que té com a finalitat donar a conèixer la situació de la islamofòbia a Andalusia, Madrid i Catalunya, facilitant  així el coneixement i evolució de la islamofòbia i les seves singularitats, per poder combatre-la eficaçment.

Aquesta anàlisi reflecteix els estereotips  i prejudicis més estesos que afecten aquest col·lectiu, donant-los visibilitat i potenciant el seu qüestionament.

Llegir-ne més

 

 


Informe 2019 sobre l’estat del racisme a Catalunya

 

SOS Racisme Catalunya, associació no governamental i sense ànim de lucre, publica l'11a edició de l'Informe anual sobre el racisme a Catalunya. 

Aquest informe vol aplegar l'estudi dels casos de racisme atesos al Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme (SAiD) el 2019 i exercir com a document d'anàlisi i denúncia pública de la vulneració dels drets humans.

Llegir-ne més

 

 


Estudi sobre la representació de les dones als mitjans de comunicació durant l'últim trimestre del 2019

#OnSónLesDones ha publicat un informe que reflecteix la realitat de la representació femenina a Catalunya l'últim trimestre del 2019 en els diferents mitjans catalans. L'estudi, que no només ha tingut en compte l'aspecte de gènere sinó també la condició de racialització, s'ha dividit en quatre grans grups representatius: diaris de paper, mitjans digitals, tertúlies radiofòniques i tertúlies televisives.

Les conclusions obtingudes mostren unes desigualtats de gènere i desigualtats de raça en els mitjans, deixant entreveure una infrarepresentació de l'opinió de les dones envers l'opinió masculina i uns mitjans on impera la blanquitud. Uns resultats que no reflecteixen la realitat actual de la societat catalana i que incompleixen el mandat de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 Llegir-ne més


Informe 2019: Les persones refugiades a Espanya i Europa

La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) presenta el dissetè informe anual, en el qual manifesta la seva preocupació i estudia en profunditat la situació de les persones refugiades al món, a la Unió Europea i, amb especial atenció a Espanya, país  europeu que més persones migrants i refugiades va rebre per via marítima l'any 2018.

El document mostra propostes d'actuació dirigides als partits polítics per a una millora de la protecció internacional i el respecte dels drets de les persones sol·licitants d’asil, refugiades i apàtrides. 

Llegir-ne més

 

 


Nous enfocaments per a la cobertura de les migracions

Arran del seminari organitzat per l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) sobre immigració i mitjans de comunicació a la Mediterrània occidental el passat 26 d'octubre de 2018, es va elaborar aquest informe, el qual inclou recomanacions per a un millor exercici professional. 

 Llegir-ne més


Un canvi al nostre abast: islamofòbia en els mitjans

L'Informe 2018 "Un canvi al nostre abast: islamofòbia en els mitjans", mostra els resultats de l'anàlisi de 1.905 articles periodístics, que reflecteixen una millora considerable en comparació amb l'informe de l'any 2017.

Trobem que més de la meitat dels articles (57%) analitzats el 2018 no eres islamofòbics versus el 38% del 2017. Aquests resultats positius, reflecteixen la labor de sensibilització que l'Observatori de la islamofòbia està portant a terme.

Llegir-ne més

 


Discurs d'incitació a l'odi: Anàlisi des dels drets humans i pautes interpretatives

L’Institut de Drets Humans de Catalunya en col·laboració amb SOS Racisme Catalunya impulsen aquest estudi elaborat per Laia Serra Perelló, advocada penalista, experta en Drets Humans, interseccionalitats, dret a la protesta i violències de gènere.

L'objectiu del projecte és contribuir a la conciliació de drets en la lluita contra l’odi, evitant l’extrema judicialització dels casos de discriminació i assegurant la protecció efectiva dels drets a les víctimes i de la llibertat d’expressió.

Hem de tenir present que "El discurs d’incitació a l’odi" és un fenomen greu donat el fort impacte que genera tant a nivell individual com col·lectiu a la nostra societat.

Llegir-ne més

 

 


InVisibles. L'estat del racisme a Catalunya. Informe 2018

SOS Racisme Catalunya, associació no governamental i sense ànim de lucre, publica la desena edició de l'informe anual sobre el racisme a Catalunya. 

Aquest informe vol reflectir les situacions de racisme i xenofòbia a Catalunya durant l'any 2018, visibilitzant tota la informació recollida durant aquest últim any i creant un document d'anàlisi i denúncia pública, amb la finalitat d'incentivar la sensibilització social i proporcionar una eina de lluita a les administracions catalanes.

Vol denunciar al racisme, amb dades que ajuden a reflectir la realitat, donant veu als més vulnerables i amb propostes per canviar la política pública. 

 Pots descarregar-te aquest informe en el següent enllaç:

Llegir-ne més


Treball de Recerca sobre les bones pràctiques de les ràdios municipals de Catalunya en matèria d'integració de la immigració 

Informe que analitza en profunditat la contribució dels mitjans a la creació i el sosteniment d'espais de diàleg i cohabitació entre la població immigrada i l'autòctona, realitzant una anàlisi de les bones pràctiques de les ràdios municipals de Catalunya.

Llegir-ne més


Sense respecte no hi ha joc

La Cadena Ser i Séntisis han elaborat el primer informe sobre les conductes violentes en les xarxes socials durant les retransmissions dels partits de futbol, englobant els principals partits de la Lliga de la temporada 2016-17, els de la Lliga 2017-18 i els dos partits de la Supercopa d'Espanya que van disputar el passat mes d'agost el F. C. Barcelona i el Real Madrid.

L'objectiu d'aquest informe és conèixer els comportaments tòxics que més presencia tenen a les xarxes socials durant les retransmissions dels partits, només tenint present les opinions dels usuaris de les xarxes.

Llegir-ne més


Informar sobre processos migratoris i minories

Aquest document forma part del projecte "Respect Words", que neix amb la finalitat d'ajudar als professionals de la comunicació en el tractament de la informació sobre processos migratoris i minories ètniques i religioses. Recopila i comparteix les conclusions d'entitats i persones expertes d'arreu del món, amb un mateix codi ètic europeu.

L'informe és una guia per als mitjans de comunicació, on poden trobar inicialment recomanacions generals i posteriorment diferents apartats amb un tractament més profund de la temàtica migratòria i les minories.

Llegir-ne més

 


Informe 2017: Les persones refugiades a Espanya i Europa. Resum executiu

La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) presenta el quinze Informe anual en el qual s'analitza les persones refugiades al món i amb més detall a la Unió Europea i a Espanya al llarg de 2016.

CEAR remarca un any més la difícil situació d'asil en el món, les polítiques restrictives a la Unió Europea i l'escàs compromís d'Espanya amb les persones refugiades.

Llegir-ne més

 

 


Una realidad incontestable. Islamofobia en los medios

Informe 2017 de l'Observatori de la Islamofòbia en els Mitjans, una iniciativa de l'IEMed i la Fundació Al Fanar. després d'analitzar més de 1600 articles sobre l'islam publicats en sis diaris diferents (El País, El Mundo, La Razón, La Vanguardia, Eldiario.es i 20 Minutos), han determinat que 6 de cada 10 notícies són islamòfobes. Expliquen també que el 90% de les vegades que aquesta religió apareix a les capçaleres esmentades ho fan a partir d'aspectes negatius. Cal tenir present que durant l'any 2017 es va produir l'atemptat a la Rambla de Barcelona.

Llegir-ne més

 


Deu propostes contra el discurs xenòfob als mitjans de comunicació

Publicació electrònica de la Comissió d'Ajuda al Refugiat - PV i Unió de Periodistes Valencians (2017).

A partir de la premissa de com poden contribuir els mitjans de comunicació en la configuració d'un món lliure de xenofòbia? La periodista Laura Julián reflexiona sobre el paper dels mitjans a l'hora de configurar l'imagirari col·lectiu, en allò relatiu a les persones migrades, refugiades o estrangeres en general i formula propostes per trencar determinats discursos que poden fomentar l'odi i la xenofòbia.

Llegir-ne més


Estudi de l'Observatori del discurs d'odi als mitjans de comunicació 2016-2017. "El prejudici fet notícia".

Aquest document sorgeix per detectar si els mitjans de comunicació digitals fomenten el discurs de l'odi cap als col·lectius més vulnerables que es veuen afectats en els discursos del racisme/xenofòbia, islamofòbia, antigitanisme i catalanofòbia. 

Ha sigut avaluat per un equip especialitzat, format per periodistes catalans, utilitzant com a mostra 308 peces periodístiques de vuit mitjans digitals: Alerta Digital, Baluarte Digital, Dolça Catalunya, La Gaceta, Libertad Digital, Mediterráneo Digital, Ok Diario i Periodista Digital, durant un període concret de temps.

Llegir-ne més

 


Periodistes contra el racisme? La premsa espanyola davant el Poble Gitano 2016

Periodistes contra el racisme? La premsa espanyola davant el poble Gitano 2016, apareix en la seva catorzena edició per analitzar un any més el tractament als Mitjans de Comunicació de les notícies relacionades amb l'ètnia gitana i fer consciència de la influència dels Mitjans en l'opinió pública.

En aquest estudi s'ha realitzat una anàlisi de 2.148 notícies publicades al territori espanyol durant l'any 2016 en 329 Mitjans de Comunicació, l'estudi  està reflectit per Comunitats, facilitant l'anàlisi geogràfica on la discriminació és més real i l'àrea d'actuació ha de ser més efectiva.

Una de les finalitats d'aquesta publicació és aconseguir reduir la mala praxi periodística i millorar la situació de discriminació i racisme al Poble Gitano en les publicacions arreu del país, així com vetllar per una convivència molt més igualitària. Les conclusions que ens aboca aquest estudi és una millora molt poc significativa any rere any.

 


L'estat del racisme a Catalunya. Informe 2015

Aquesta és la setena edició i en aquest cas han considerat la possibilitat de tenir una part de l’informe imprès per a donar major visibilitat al document d’anàlisi i denúncies de les diverses causes, manifestacions i situacions de racisme i xenofòbia que tenen lloc avui dia.

És un document d’anàlisi i denúncia de les diverses causes, manifestacions i situacions de racisme i xenofòbia que van ocórrer a Catalunya el 2015, trobareu articles de reflexió, veus de persones expertes que han patit situacions de racisme.

Es tracten temes com:
- Refugi, crisi humanitària i racisme institucional.
- Islamofòbia, alimentant la por i l’odi.
- Els CIE.
- Sanitat pública i universal.

També inclou una radiografia de l’estat del racisme a Catalunya a partir dels casos del Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i xenofòbia.

Llegir-ne més


Informe Projecte Proxi. Setembre 2015

Proxi és un projecte contra la xenofòbia i la intolerància en els mitjans digitals és una iniciativa de l’Institut de Drets Humans de Catalunya per a lluitar contra el discurs de l’odi.

Han analitzat un total de 4777 comentaris en 414 fòrums de les noticies sobre immigració i la població gitana entre novembre de 2014 i juliol de 2015 en el País, el Mundo i 20 minuts. Dels comentaris analitzats sobre immigració, el 60% són intolerants i només un 11,39% són discursos alternatius. 
El 57,98% dels comentaris analitzats en notícies sobre la població gitana son intolerants i la majoria reprodueixen els estereotips i els prejudicis.

Llegir-ne més

 


L'estat del racisme a Catalunya - Informe 2014

Aquesta és la 6a edició d'aquest informe independent que elaborem des de SOS Racisme Catalunya, un document d'anàlisi i de denúncia de les diverses causes, manifestacions i situacions de racisme i xenofòbia que es desenvolupen a Catalunya.

L'elaboració de l'informe respon:
1-Fer una denúncia pública de l'existència de situacions discriminatòries i de la presència del racisme al nostre país.
2-Elaborar un material de sensibilització social que permeti a la ciutadania apropar-se a la defensa de la igualtat de drets i oportunitats i a la lluita contra el racisme.
3-Esdevenir una eina per les administracions catalanes que ajudi a planificar polítiques per lluitar contra la discriminació i el racisme a partir d'un diagnòstic.a tres necessitats:Llegir-ne més


Periodistes contra el racisme? 2014

 

Un any més podem consultar l'informe publicat per la Unió Romaní on es poden trobar analitzades 2.273 notícies publicades als mitjans de comunicació amb la temàtica "poble gitano" al llarg de l'any 2014. L'informe el trobem distribuït per comunitats per facilitar-ne la consulta.

Com a conclusió rellevant l'estudi ens deixa veure com el racisme continua vigent avui dia als nostres mitjans, recalcant la força que tenen els mitjans de comunicació sobre l'opinió pública i la responsabilitat dels periodistes a la lluita dels estereotips negatius.

Llegir-ne més

 

 

 


L'emigració des de Catalunya. Relatoria de la conferència 2013

La conferència "L'emigració des de Catalunya" ha estat organitzada pel CIDOB, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Aquesta conferència i la seva relatoria sorgeixen en relació a les noves tendències del fenomen de l'emigració a Catalunya, convertint-la no només en un país receptor sinó també en un país emissor.

Aquest informe inclou els debats, ponències i presentacions exposades durant la celebració de la jornada.

Llegir-ne més

 

 


Guia Dosta! per combatre els estereotips sobre la comunitat gitana

Dosta significa « ja prou! » en la variant del romanés que es parla en els Balcans, on va néixer la campanya. També és el títol d'aquesta campanya de sensibilització del Consell d'Europa que té per finalitat conèixer millor a la comunitat gitana, superant les barreres dels prejudicis i dels estereotips. Espanya es va adherir a la campanya Dosta! aquest mateix any 2013.

Com a part dels materials de la campanya Dosta! a Espanya, s'ha publicat aquesta setmana la "Guia Dosta! per combatre els estereotips sobre la comunitat gitana". La Guia analitza els diferents estereotips que existeixen sobre la comunitat gitana i proporciona arguments i informació que desmunten aquests estereotips i aporten un major coneixement de la diversitat que existeix en la comunitat gitana.

Llegir-ne més


Informe 2012. L'estat del racisme a Catalunya

El racisme no només es mostra en un atac físic, en la violència directa, sinó que va molt més enllà. Algunes actituds, decisions polítiques i discursos contribueixen a legitimar el racisme latent i a dividir la ciutadania. Negar l'accés a la salut pública, la llei d'estrangeria, l'augment del suport obtingut per partits com Plataforma per Catalunya o la vulneració dels drets humans als Centre d'Internament per a persones Estrangeres (CIE) són alguns dels exemples que exposa SOS Racisme Catalunya al seu informe L'estat del racisme a Catalunya 2012, presentat el passat 21 de març, Dia Internacional contra el Racisme i la Xenofòbia.

Al llarg de més de 150 pàgines, l'informe ofereix un recull de premsa (recopilant esdeveniments relacionats amb el racisme, la igualtat de drets i oportunitats, la convivència i la cohesió social que han tingut lloc a Catalunya), articles de diversos professionals que conviden a la reflexió, relats en profunditat sobre alguns esdeveniments rellevants, i dades sobre els casos que ha atès el Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i xenofòbia (SaiD) de SOS Racisme.

Llegir-ne més


Els mitjans de comunicació local en el procés d'integració de la població estrangera resident a Catalunya. estratègies i polítiques programàtiques

Recerca presentada a la VII Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca sobre comunicació audiovisual al Consell de l'Audiovisual de Catalunya a l'any 2011, són autores les senyores Maria Gutiérrez, Elisabet García i el senyor Manel Mateu, aquesta recerca s'emmarca en la línia del pluralisme i la diversitat, es proposa determinar la incidència dels mitjans audiovisuals de comunicació local (ràdio, televisió i Internet) en el procés d'integració sociocultural de la població estrangera a Catalunya. Els principal objectius de la recerca són:

1. Mesurar la relació que els mitjans audiovisual de comunicació local estableixen amb la població immigrant i el col·lectius que la conformen.
2. Conèixer l'ideari, les estratègies i les polítiques programàtiques a partir de l'anàlisi dels productes.
3. Avaluar la incidència de les estratègies comunicatives des de la recepció amb la visió i les aportacions de les principals associacions locals d'immigrants.
4. Proposar recomanacions a partir de les conclusions.

La mostra s'ha constituït a partir d'una selecció de cinc poblacions una de cada demarcació, on coincidís un percentatge d'estrangers significatiu, un cert nivell de presència mediàtica d'aquesta població, i almenys un mitjà de comunicació local o comarcal. Un quart paràmetre ha estat el teixit associatiu de col·lectius d'immigrants a la localitat: Vic, Salt, Balaguer, Salou i Tortosa.

Llegir-ne més


Informe del racisme a Catalunya 2011

L'informe de SOS Racisme Catalunya, és un document d'anàlisi i de denúncia de les diverses causes, manifestacions de racisme i xenofòbia que es desenvolupen a Catalunya. Es centra en tres objectius bàsics: 
a) fer una denúncia pública de l'existència de situacions discriminatòries i de la presència del racisme al nostre país 
b) elaborar un material de sensibilització social que permeti a la ciutadania apropar-se a la defensa de la igualtat de drets i oportunitats i a la lluita contra el racisme 
c) esdevenir una eina per les administracions catalanes que ajudi a planificar polítiques per lluitar contra la discriminació i el racisme a partir d'un diagnòstic.

El Bloc 3 del document, està dedicat al Racisme social (pàgina 106) centrat, sobretot, en l'anàlisi pel que fa el discurs polític en les campanyes electorals municipals (maig 2011) i també el paper dels mitjans de comunicació a l'hora de transmetre i posar a l'agenda idees, continguts, notícies que poden marcar tendències i visions de vegades exbaixades.

Llegir-ne més


Recursos Interculturals

Podeu trobar els diversos documents que s'han anat generant a partir de les activitats que organitza periòdicament l'Espai Avinyó, amb la finalitat d'oferir eines de treball i de reflexió al voltant de la interculturalitat. Entre d'altres: entrevistes a diferents joves barcelonins de diversos orígens culturals, resums de conferències i tertúlies, exposicions, trobades...

Llegir-ne més

Eines per visibilizar les aportacions de les dones

Per a la majoria de professionals del periodisme és difícil definir què són les aportacions de les dones i, per tant, què vol dir visibilitzar-les. No es tracta, simplement, de col·locar-les en la imatge, d’anomenar-les en el discurs, de complir quotes, de crear una paritat forçada. Es tracta, més aviat, de millorar la manera en què les dones són vistes, sentides i llegides als mitjans de comunicació, de fer que les dones siguin dignament visibles i visibilitzades, de trencar els rols de gènere estereotipats que atribueixen funcions socials desiguals a homes i dones pel simple fet de ser-ho.

Les eines pràctiques d’aquest manual s’estructuren al voltant de deu capítols cadascun dels quals aborda diferents aspectes relacionats amb la representació del gènere en la informació.

Les Eines es poden treballar en cursos monogràfics dedicats al tractament de la perspectiva de gènere, però també es poden incorporar en la formació sobre tècniques periodístiques per plantejar el tema del gènere com una peça important en el procés d’elaboració de la informació.

Per llegir-ne més


"Tot un Món" a les aules. Material didàctic (versió multimèdia)

La Fundació Bofill i Televisió de Catalunya han fet una adaptació multimèdia del material didàctic Tot un Món, amb l'objectiu d'apropar els continguts audiovisuals a les aules en un format més accessible per als educadors i educadores. La proposta didàctica pretén aprofundir en temes vinculats a la diversitat cultural i la immigració a Catalunya i s'ha dissenyat per potenciar en l'alumnat la capacitat d'anàlisi de la diversitat i per treballar la seva habilitat narrativa.

En aquest projecte s'ofereix una sèrie de propostes complementàries als anteriors materials didàctics de Tot un Món (volums 1 i 2) , basades en aquest material i que convida a treballar a l'aula. Hi trobareu, per tant orientacions i propostes de característiques molt diverses, recomanades per a diferents nivells educatius (cicle superior de primària, 1r i 2n cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius), tot i que també és poden utilitzar fora de l'àmbit escolar. Es pot crear un itinerari de treball, escollint entre cinc temes bàsics (marxar i arribar, viure lluny de casa, catalans d'arreu, la Catalunya diversa i conviure).

Llegir-ne més


Immigració i refugi als Mitjans de Comunicació

Rescate ONGD publica en el 2010 aquesta guia amb la finalitat de poder servir d'eina a tots els professionals de la Comunicació i el públic en general. 

Trobem un manual pràctic i àgil, que intenta transmetre'ns unes pautes per a un correcte tractament mediàtic de la immigració als mitjans de comunicació. Educa i sensibilitza per a una millora de la convivència intercultural, una realitat ja establerta.

Llegir-ne més


L'estat del racisme a Catalunya 2010

Informe de SOS Racisme que radiografia l'evolució, els espais i les tipologies del racisme a la societat catalana. Enguany presenten la segona edició que analitza els fets i esdeveniments del 2010. La voluntat del document no és simplificar el tema del racisme ni fer classificacions de la societat catalana en racistes o no racistes, sinó analitzar el racisme i la xenofòbia com un element complex i divers, en origen i conseqüències.

El document s'ha realitzat en format de pdf interactiu, que permet una consulta àgil en línia.


Llegir-ne més


El significat de l'acollida: bones pràctiques d'inclusió sociocultural

Apostar per la diversitat com a riquesa per a la humanitat és la fita central que es va proposar  l'Àmbit d'Investigació i Difusió Maria Corral en crear, el desembre del 2009, l'Institut Diversitas. Després de trenta anys d'experiència en temàtiques relacionades amb la difusió de valors es va  obrir aquest departament especialitzat per a posar l'accent en actuacions que promoguin accions  entorn del respecte i la valoració de la diversitat en les seves diferents dimensions. 

Aquest text és fruit de la reflexió en diversos grups de discussió sobre l'acollida de persones estrangeres residents en l'Estat espanyol, portada a terme per l'Institut Diversitas de l'Àmbit d'Investigació i Difusió Maria Corral. L'objectiu és intentar oferir pautes o criteris per a les pràctiques quotidianes de diversos serveis, públics i privats, entorn de les persones immigrades. El centre de discussió va ser el significat de «l'acollida» i les formes d'inclusió mútua en una societat canviant com l'actual

Llegir-ne més 


Anàlisi comparada d'audiències i consums culturals dels estrangers a Catalunya

Recerca de la Fundació Jaume Bofill realitzada pel professor del Departament de Mitjans de Comunicació i Cultura de la UAB i investigador de l'Observatori sobre la Cobertura de Conflictes, Jaume Soriano.

Els immigrants arriben als països d'acollida amb unes pràctiques i patrons de consums culturals molt marcats per l'estructura del sistema de mitjans de comunicació dels seus països d'origen. L'objectiu d'aquest treball és, en primer lloc, conèixer la distribució i la magnitud del consum cultural i de mitjans de comunicació dels estrangers. En segon lloc, observar similituds i diferències entre les pràctiques de consum mediàtic i cultural dels estrangers i les de la resta de la societat catalana. I, en tercer lloc, veure les diferències i similituds pel que fa aquests consums entre els mateixos estrangers. Per donar resposta a aquestes qüestions s'han analitzat els resultats de les diverses onades d'enquestes realitzades pel Baròmetre de la Comunicació i la Cultura al llarg del 2008.

Llegir-ne més 


La represéntation de la diversité au sein des programmes de la télévision belge francophone

Estudi de la investigadora del Conseil Superieur de l'Audiovisuel (CSA), Catherine Bodson. Bodson analitza si la televisió belga francòfona incorpora la diversitat cultural, social i sexual a través de l'estudi d'una setmana del 2009. Els resultats de l'estudi es fonamenten en l'anàlisi de la presència de la diversitat en 47 emissions de quatre cadenes belgues francòfones, concretament: RTL-TV1, RTBF, Télévesdre i Télésambre. Bodson analitza quina és la presència de les diversitats en tots els sentits: gènere, edat, origen, categoria professional i discapacitat. 

L'estudi només és disponible en francès, la seva llengua original.  

Llegir-ne més (Francès)


Usos i actituds dels immigrants davant els mitjans de comunicació

Recerca realitzada per investigadors del grup de Tecnologia, Ciutadania, Comunicació i Participació (TECCIP) de la Universitat Ramon Llull que s'acull al tema Noves fronteres audiovisuals: usos i actituds de la IV Convocatòria del Consell de l'Audiovisual de Catalunya d'Ajuts a Projectes de Recerca sobre Comunicació Audiovisual.
El TECCIP és un grup ampli, interdisciplinar i interuniversitari i compta amb el reconeixement de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, així com d'institucions professionals com el Col·legi de Publicitaris, l'Avui i el Diari de Girona, diverses agències de publicitat i associacions d'immigrants. El grup compta amb professors universitaris, sociòlegs, periodistes, publicitaris i experts en noves tecnologies.

Llegir-ne més 


¡Navegando...y sin cayuco!

L'objectiu del material és fer consicents als joves de la manera com es construeix el discurs informatiu majoritari sobre la immigració, entesa com una representació més d'una realitat complexa. Aquest propòsit es planteja des d'una doble estratègia de reflexió-acció. La proposta parteix de l'anàlisi de notícies habituals sobre el tema, per a fer patent el tipus de discurs construït i les seves limitacions i proposa recursos per a ampliar i contrastar la informació i el coneixement del fenomen, com per exemple, testimonis de primera mà, mitjans de comunicació surgits de la immigració i estratègies de lluita dels mateixos immigrants i de la societat civil.

El material vol ser una eina per tal que els joves comencin a relativitzar tant allò que els arriba dels mitjans com el seu propi punt de vista en relació a la immigració, per tal d'adquirir un pensament i una actitud crítica en relació a aquest tema o a qualsevol altre del seu interès, ja que els mecanismes utilitzats pels mitjans, solen ser els mateixos.

Aquest repte planteja la necessitat de dotar-los de recursos per a fer-los més crítics davant els mitjans i menys conformes a qualsevol discurs hegemònics. I aquests recursos es basen sobretot a l'obertura d'espais que facilitin la reflexió col·lectiva i l'adquisició d'aquests recursos que es recullen a través de diverses activitats.

Llegir-ne més (Castellà)


Propostes per a la millora del tractament informatiu de la immigració

A instància i sota els auspicis de la Fundació Jaume Bofill, es va crear un reduït Grup de Reflexió sobre Immigració i Mitjans de Comunicació (GRIM), amb l'objectiu de dissenyar estràtegies tant discursives com no discursives i proposar mesures tàctiques per evitar un discurs discriminatori contra la immigració en els mitjans i potenciar-ne un que fos favorable a la seva integració. Publicació de la Fundació Jaume Bofill de l'any 2005.

Llegir-ne més 


El tractament de la immigració en les televisions locals

La creixent desigualtat entre els diversos territoris del planeta ha provocat que molts dels habitants de les zones més desafavorides socioeconòmicament hagin decidit encaminar-se cap a territoris més pròspers on poder millorar les seves expectatives vitals. Però la relació entre els nadius i els nouvinguts no sempre és fàcil. Cal una predisposició per part d'ambdós costats, a més d'actuacions governamentals que afavoreixin la integració. En bona part, la bona convivència a nivell comunitari i també a nivell interpersonal de la població autòctona amb la nouvinguda depèn de la percepció que la primera té de la segona.

D'entre els mitjans de comunicació, les televisions locals són una plataforma privilegiada per a configurar-se com a punt de referència per a l'intercanvi comunicatiu entre els ciutadans d'un determinat territori. Aquestes cadenes, al centrar-se en la realitat més propera als espectadors, donen rellevància comunicativa als aspectes de quotidianitat. A partir d'aquestes consideracions, el present estudi té com a objectiu analitzar la presència de l'immigrant en les televisions locals catalanes.

Llegir-ne més 


La immigració a debat: Diversitat i mitjans de comunicació

Aquesta publicació de la Fundació Jaume Bofill, recull la crònica de les 4 sessions del seminari Diversitat i Mitjans de Comunicació, que es va dur a terme durant els mesos d'octubre i novembre de 2003 dins del cicle La immigració a debat, organitzat per la Fundació i l'autora és la senyora Janeth González.

Llegir-ne més 


Sondeig a la Immigració. Idescat

Aquest sondeig es va realitzar el juny del 2006 amb la finalitat d'obtenir un perfil demogràfic bàsic dels quatre grups principals d'immigrants a Catalunya: marroquins, equatorians, romanesos i xinesos.

Llegir-ne més 


El tractament als teleinformatius de la notícia del naufragi d'una pastera a la platja de Tarifa

Informe elaborat el 2001 pel servei d'anàlisi de continguts del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). 

L'objectiu de l'informe és analitzar el tractament que els teleinformatius de les diferents cadenes van donar a la notícia del naufragi d'una pastera que transportava immigrants magribins en l'intent d'arribar a les costes espanyoles.

Llegir-ne més


Tractament dels immigrants no comunitaris als mitjans de comunicació a Catalunya

Estudi de Migracom realitzat l'any 2000 que vol detectar el tractament informatiu que s'atorga a la immigración no comunitària als mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió) a Catalunya i facilitar metodologies adequades per estudiar el tractament de la migració als mitjans de comunicació. A través dels resultats extrets de l'anàlisi, la investigació es proposa suggerir un tractament informatiu adequat de la immigració no comunitària. 

Llegir-ne més 


Les imatges i els missatges del sud

Recomanacions fruït de les Jornades sobre els mitjans de comunicació i les relacions Nord-Sud organitzades a l'abril de 1999 per la Comissió de Periodisme Solidiari del Col·legi de Periodistes de Catalunya adreçades a totes aquelles persones que produeixen i consumeixen informació sobre les diferents realitats del Sud.

Llegir-ne més

Editen una guia didàctica per combatre l'antigitanisme a les xarxes socials

La Universitat Rovira i Virgili ha editat una guia didàctica per combatre l'antigitanisme. Dividida en sis sessions en línia i centrada en la temàtica de les dones gitanes ensenya a contrarestar l'antigitanisme en el discurs d'odi online.

Aquest treball col·laboratiu, elaborat en el marc del  projecte Narratives per a combatre l’antigitanisme: la veu de les dones gitanes des d’una perspectiva interseccional, difon les paraules de les protagonistes com a font d'aprenentatge, són escoltades i tingudes en compte, ajudant a construir relats contra les narratives discriminatòries relacionades amb el poble gitano a les xarxes i més concretament sobre les dones gitanes que s'enfronten a múltiples discriminacions.

Llegir-ne més


Guia antirumors a l'àmbit educatiu

 

Manual pràctic editat per diversit amb la finalitat de combatre  els prejudicis i rumors a les aules.

Tenint present els principis bàsics d'igualtat, reconeixement de la diversitat i promoció de la interacció positiva, l'objectiu d'aquesta guia és adaptar l'estratègia antirumors a l'àmbit educatiu. Les escoles són espais interculturals on es poden reduir estereotips i prejudicis i fomentar l'empatia des de petits, valors que traslladen a l'edat adulta. Per a un bon funcionament de les accions antirumors és bàsic una comunicació transversal entre el centre educatiu, l'alumnat i la comunitat.

Llegir-ne més

 


Primera guia pràctica "Islam, persones musulmanes i periodisme"

 

Aquesta guia, iniciativa de la Fundació Al Fanar amb la col·laboració de l'Institut Europeu del Mediterrani (IEMED), sorgeix per la necessitat d'orientar als periodistes a ser més precisos i inclusius a l'hora d'escriure sobre l'islam i les comunitats islàmiques.

Malgrat la millora, any rere any, de notícies lliures d'islamofòbia als Mitjans, continua existint la necessitat d'una guia de referència per lluitar contra els estereotips negatius vers el món islàmic, oferint als periodistes una sèrie de consideracions generals i recomanacions per tractar temes més sensibles, així com un glossari sobre l'islam.

La guia es pot trobar en castellà i anglès.

Llegir-ne més


Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i l'adolescència tutelada per l'Administració

 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya han elaborat unes recomanacions adreçades als periodistes sobre el tractament informatiu de la infància i l’adolescència tutelada per l’Administració.

Aquesta guia ofereix 24 recomanacions dirigides als professionals de la comunicació per evitar l'estigmatització de la infància i l'adolescència tutelada per l'Administració i oferir un tractament acurat de la informació, trencant amb els estereotips.

El document ha estat dividit en dues parts: les recomanacions generals, que fan referència a la infància i l’adolescència tutelada per l’Administració, amb independència del lloc d’origen, i les recomanacions específiques, referides a la infància i adolescència migrada sola. 

Llegir-ne més


Periodistes contra la xenofòbia. Guia per a no deixar-se embullar

 

Aquesta guia proposa 19 recomanacions  per als professionals del periodisme per a “no embullar” i “no deixar-se embullar”.  Facilitant una visió als mitjans de comunicació i en concret als periodistes perquè no es deixin confondre, que puguin ser transmissors de la informació sense ser manipulats i evitar així ser titllats de generar corrents xenòfobs i/o racistes, vulnerant els drets humans.

“Periodistes contra la xenofòbia” creat per CEAR-Euskadi (Comissió d'Ajuda al Refugiat a Euskadi) és una llança a favor del periodisme pur, transparent i ètic, per a periodistes que no es deixen embullar, que lluiten contra els seus propis prejudicis i estereotips a favor de la llibertat d'informació.

Llegir-ne més


Guia de comunicació inclusiva. Per construir un món més igualitari

 

 

 

Guia editada per l'Ajuntament de Barcelona per a impulsar una comunicació inclusiva i un llenguatge que reflecteixi la diversitat de la nostra societat. El document es centra especialment en temàtiques relacionades amb el racisme, gènere, LGTBI, diversitat funcional, salut mental i mitjans de comunicació.

Llegir-ne més


Manual contra l'immigracionalisme

Aquest Manual de Bones Pràctiques és una guia vinculada al tractament periodístic que des dels mitjans de comunicació es fa a les notícies relacionades amb les persones migrants.

Red Acoge, federació d'ONG d'àmbit local i regional, detecta la necessitat d'elaboració i publicació d'aquest manual per a corregir els errors més habituals i oferir possibles solucions, sempre des d'una visió objectiva que pren com a base els criteris i principis deontològics del Periodisme.

En aquest manual es pot trobar resposta a una pregunta tan rellevant avui dia "Com fer un titular lliure d’immigracionalisme?" és una resposta complexa que requereix un bon decàleg per a desenvolupar titulars lliures i neutres.

Llegir-ne més 

 


¿És odi? Manual pràctic per a reconèixer i actuar enfront dels discursos i delictes d'odi

 

 

Material elaborat en el marc del projecte "Això és odi" realitzat conjuntament per SOS Racisme Catalunya i l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

Un material que com el projecte del que neix, té l'objectiu d'incrementar el coneixement de la societat civil sobre els delicte i els discursos d'odi, impulsar l'activisme contra l'odi i la discriminació (especialment en línia) i afavorir l'intercanvi d'idees experiències i bones pràctiques enfocades a la construcció de narratives alternatives.

Llegir-ne més

 

 


Recomanacions sobre la cobertura informativa d'actes terroristes (2016)

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) han elaborat una sèrie de recomanacions adreçades als professionals dels mitjans de comunicació sobre la cobertura d’actes terroristes, ajudant amb la complexitat informativa que generen aquestes notícies.   

Manual pràctic que instrueix a l'hora d'exposar a la ciutadania la realitat informativa, mantenint un equilibri entre la veracitat dels fets i la defensa dels drets personals fonamentals.

Llegir-ne més


Periodisme per la pau i la convivència. Manual de bones pràctiques i recomanacions (2014)

Aquest manual de bones pràctiques té com a finalitat facilitar als Mitjans de Comunicació i en especial als periodistes una eina útil de formació i sensibilització en el tractament informatiu del conflicte social proper i dels països del Sud i les persones migrades.

L'enfocament de la notícia per part dels mitjans representa una part molt important a l'hora d'agreujar els conflictes o per oposat crear un model de convivència pacífica, intercultural, solidària i amb equitat de gènere.

Llegir-ne més

 

 


Guia de llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia

La Guia adreçada als professionals dels mitjans de comunicació està estretament relacionada amb la publicació El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya que recull i analitza les expressions que actualment s'utilitzen a la ràdio per a definir les minories ètniques, la immigració i la població estrangera, per tal de determinar fins a quin punt es fonamenten (o fins i tot reforcen) el llenguatge de l'odi i/o el racisme modern, o bé al contrari, contribueixen al reconeixement i a la inclusió de les persones immigrants i de les minories ètniques, fruit d'aquesta recerca prèvia sorgeix la guia amb l'objectiu de poder resoldre d'una manera ràpida els dubtes que podien anant sorgint en la pràctica quotidiana i per a fomentar l'ús d'un llenguatge inclusiu als mitjans.

Pel que fa a les bases teòriques, hem analitzat, entre d'altres, el concepte de llenguatge de l'odi (Noriega i Iribarren, 2009) i el de racisme modern (Entman, 1992) que ens a portat a detectar, en el discurs radiofòric analitzat, uns elements bàsics -una essencialització de la immigració, la vinculació d'immigració amb conflicte, sumada a una forta islamofòbia, el binarisme nosaltres-ells -, sobre els quals hem establert els blocs en què es divideix la Guia de llenguatge inclusiu.

Conté vuit apartats; els quatre indicats amb la lletra E es refereixen als aspectes que cal evitar i cadascun d'ells té el seu correlatiu, on s'indiquen els aspectes que cal potenciar i que porten la lletra "P" en el subtítol corresponent. La Guia recomana l'ús d'un lèxic acurat i precís, i acaba amb una relació de termes acurats/inclusius suggerits per tal d'anar eliminant aquelles expressions que es consideren rebutjables pel seu caràcter ofensiu, excloent o discriminatori.

Llegir-ne més


Decàleg per al correcte tractament informatiu de la migració

 

L'Ambaixada de l'Equador presenta el "Decàleg per al correcte tractament informatiu de la migració". Considerat una eina de treball per als Mitjans de comunicació, deixa constància de la rellevància i influència que tenen els Mitjans en temes tan importants com la immigració. 

El decàleg ens mostra 10 recomanacions per a fomentar el respecte a través del tractament informatiu i acabar amb els estereotips.

Llegir-ne més


Guia pràctica per a l'agent antirumors

 

La realitat canviant de la ciutat crea la necessitat d'actualitzar aquesta guia, editada per primera vegada el 2012, presentant una guia adaptada al nou temps, utilitzada com a eina d'ajuda per a les persones, grups o entitats que vulguin contribuir activament a desmuntar els rumors i prejudicis.

Aquesta nova edició ha sigut possible gràcies a les aportacions d'agents antirumors i entitats de la Xarxa BCN Antirumors que, amb les seves experiències personals reflecteixen aquesta realitat viva.

Llegir-ne més

 

 


Ciberespect, guia per a ciberactivistes contra el discurs d'odi

L'Institut de Drets Humans de Catalunya, SOS Racisme de Catalunya i United Explanations han elaborat una guia per reconèixer i actuar davant el discurs d'odi.

Llegir-ne més

 

 

 


 


Per un tractament mediàtic inclusiu de l'islam

 

A partir del projecte "Religió i consum mediàtic, a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes del Magrib a Catalunya". Les persones autores elaboren un decàleg a fi i efecte de construir un discurs inclusiu tenint en compte una realitat molt concreta: l'islam a occident.

Llegir-ne més


Recomanacions pel tractament de la comunitat gitana als mitjans de comunicació

Són fruit d'un treball col·lectiu de professionals dels mitjans de comunicació, representants de la societat civil, i de les institucions públiques per aconseguir una gestió de la comunicació socialment responsable.

La Mesa ha participat en l'elaboració d'aquestes recomanacions que tenen com a objectiu servir de document de referència per a evitar la reproducció d’estereotips de la comunitat  i facilitar la plena integració de les persones d’ètnia gitana. 

Tot i que al es darreres dècades s'ha avançat força en les polítiques d'inserció i no discriminació de la comunitat gitana, encara estem lluny d'aconseguir una societat en la qual els prejudicis i discriminacions siguin definitivament cosa del passat.

Llegir-ne més 


Directrius per a educadors sobre la manera de combatre la intolerància i la discriminació contra els musulmans

Aquest decàleg transmet les directrius per a promoure el respecte a la diversitat musulmana i la compressió mútua a través de l'educació.

Els educadors adquireixen un paper rellevant en la lluita contra els estereotips adquirits. A través de l'educació impartida a les aules s'ha de fomentar el coneixement d'altres cultures i lluitar contra concepcions errònies.

Aquestes directrius han estat elaborades com a formació per al professorat i pla d'estudi per a l'alumnat, podent-se aplicar en tota l'etapa escolar. Amb tot això es pretén canalitzar i redirigir comportaments i actituds de la joventut versus la societat musulmana.

Llegir-ne més 

 


Frena el rumor

Guia pràctica per combatre els rumors, estereotips i prejudicis cap a la immigració, publicada pel Govern Basc l'any 2012, analitza en profunditat els 12 rumors que més preocupen a la societat basca. 

El tractament dels rumors es planteja inicialment, caracteritza'n el rumor, utilitza'n com a vehicle un mitjà d'informació digital on el públic pot opinar sobre les notícies, això dona una idea inicial de les dimensions del rumor. Una vegada s'ha caracteritzat el rumor, s'analitza i reflexiona en profunditat, donant a conèixer un altre punt de vista per evitar que aquests rumors distorsionin la comprensió de la realitat.

 Llegir-ne més

 


Guia pràctica per a periodistes. Igualtat de tracte, mitjans de comunicació i comunitat gitana

 

Aquesta guia intenta difondre una mateixa premissa, la igualtat en el tracte i la no discriminació de les persones pel seu origen ètnic en els mitjans de comunicació. Tenint present la importància dels mitjans a l'hora de crear una imatge social, aquesta guia intenta que es respectin els principis de veracitat i no caure en el sensacionalisme.

Trobem diferents seccions per a facilitar la seva consulta: Casos de discriminació recollits per la FSG, recomanacions, configuració de la imatge social, la imatge negativa de la comunitat gitana, la responsabilitat social dels mitjans i la situació de la comunitat gitana a Espanya i Europa. 

Llegir-ne més

 

 


Lletres gitanes per a periodistes

Lletres gitanes per a periodistes (2011) és una guia pels mitjans de comunicació que pretén oferir eines als periodistes per la redacció de les notícies sense caure en prejudicis. Explica les aportacions culturals d'aquesta comunitat i destaca el paper rellevant de les dones gitanes.

Llegir-ne més

 

 

 


Guia d'usos no sexistes de la llengua

L'«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua» es va fer públic al novembre del 2010. El Servei de Recursos Lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística ha elaborat la «Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya». L’objectiu d’aquesta guia és adaptar els criteris de la Generalitat, publicats a Marcar les diferènciesla representació de dones i homes a la llengua, als principis generals de l’«Acord». El resultat final és fruit de la col·laboració amb els serveis lingüístics dels departaments d’Empresa i Ocupació, Benestar Social i Família, Salut, Justícia i Ensenyament, i l’Institut Català de les Dones.. Aquesta guia vol ser una eina que faciliti la consulta i la resolució de dubtes pel que fa a l’ús d’estratègies i recursos lingüístics en els textos de l’Administració pública. Per això, el text és una síntesi dels criteris, amb exemples, límits i remarques dels diferents recursos.

Llegir-ne més 


“Elles i nosaltres”: una aproximació al discurs dels mitjans de comunicació catalans sobre les dones immigrades

A mitjan 2008, ACSUR LAS SEGOVIAS va posar en marxa la tercera edició del programa VEU DONA SUD, per promoure la visió i les veus de dones del sud immigrades a Catalunya, com a agents clau en els processos de desenvolupament, tant en els països d’origen com en la societat catalana.
Aquest programa, de dos anys i mig de durada, planteja com a primera activitat aquesta anàlisi de la premsa catalana, per acostar-nos al discurs mediàtic dels diaris sobre la immigració, mitjançant l’anàlisi de notícies i articles amb referències a dones bolivianes i marroquines. A més de ser dos països en els quals des de fa anys ACSUR LAS SEGOVIAS i organitzacions locals desenvolupen projectes de diversos àmbits, es tracta de dues de les nacionalitats demogràficament més representades a Catalunya.

Llegir-ne més


Dades i arguments per desmuntar rumors i estereotips sobre diversitat cultural

 

La Xarxa BCN antirumors ha editat aquest tríptic amb dades objectives i informació rigorosa sobre els principals rumors i estereotips que es difonen sobre diversitat cultural i immigració. Amb ell convida tothom a informar-se'n, a pensar i a actuar davant aquests per desmuntar-los.

Llegir-ne més


Guia sobre el tractament de la diversitat cultural en els mitjans de comunicació

L'any 1996 el Congrés de periodistes catalans va aprovar un manual d'estil per al tractament de les minories ètniques en els mitjans de comunicació. D'ençà d'aquella data, el panorama de la diversitat social i cultural del nostre país no ha fet més que augmentar. Fruit del treball social i polític de la societat catalana, l'any 2008 es va aprovar el Pacte Nacional per a la Immigració, on es posa de manifest l'afany d'impulsar la presència dels nous catalans i catalanes als mitjans de comunicació i de difondre les bones pràctiques en el tractament de la diversitat. Així mateix, fruit del reconeixement de la identitat del poble gitano per part del Parlament de Catalunya, el Govern ha aprovat el segon "Pla Integral del Poble Gitano 2009-2013", amb l'objectiu de combatre, des d'una perspectiva global, la situació que pateix la població gitana a Catalunya. En aquests textos es demana la posada al dia d'aquell manual, així com un nou impuls per difondre'l, de manera que mitjans i professionals el coneguin i el facin seu.

En aquesta guia han col·laborat la Secretaria per a la Immigració, la Secretaria de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el Pla Integral del Poble Gitano i la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual han estat col·laboradors i promotors d'aquesta guia conjuntament amb el Centro UNESCO de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Llegir-ne més 


Manual d'estil sobre el tractament de les minories ètniques als mitjans de comunicació social

Aquest manual neix amb la finalitat de contribuir a una societat més oberta i solidària, creat el 1996 pel  Col·legi de Periodistes de Catalunya com a eina consultiva accessible als professionals de la comunicació amb la finalitat de combatre el racisme i la xenofòbia.

Llegir-ne més 


Decàleg per al tractament informatiu de la immigració

La Comissió de Periodisme Solidari de Girona ha elaborat un decàleg amb recomanacions per al tractament informatiu de la immigració. La Comissió considera que el periodista té un important rol en la construcció de la cohesió social i aposta per un tractament de la immigració responsable i lliure d'estereotips.

En el decàleg, es contemplen recomanacions de com evitar l'ús de tòpics, estereotips i llenguatge discriminatori quan s'informa de persones immigrades; tenir en compte la diversitat de les persones immigrades i no tractar-les com un col·lectiu homogeni, valorar si és rellevant informar sobre el país d'origen, color de pell, religió, grup ètnic o cultura per a la plena comprensió de la notícia o evitar que la població immigrada aparegui com a culpable de problemes i conflictes del quals no són responsable.

Llegir-ne més 


Recomanacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el tractament informatiu de la immigració

Recull de recomanacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per millorar la representació de la immigració als programes informatius de les televisions i ràdios catalanes. Les recomanacions es dirigeixen a les autoritats, les empreses audiovisuals, als professionals de la comunicació i, finalment, inclouen uns apunts de caràcter més genèric.

Llegir-ne més 


Què hi ha de nostre aquí? Generació de coneixement sobre valors, imatges i discursos de minories culturals no recollits als mitjans

Projecte que té com a objectiu recollir les veus de persones significatives de les cultures àrab-musulmana, romanesa i gitana quant a la manera com els agradaria ser representats des dels mitjans i quant a les seves aportacions i els seus valors culturals (que continuen, per cert, mancats de suficient visibilitat "mediàtica").

D'aquesta manera, a través d'entrevistes i grups de discussió d'orientació comunicativa, l'estudi recull, a més d'elements exclusors relacionats amb la situació de desigualtat que pateixen aquests col·lectius, elements transformadors, que ens han de permetre tenir eines de reflexió i acció per a replantejar els continguts que es difonen sobre els col·lectius proposats i, partint d'aquestes contribucions, elaborar una proposta que també serveixi per al tractament audiovisual de les esmentades "minories".

Llegir-ne més (català)