Grups de treball

Els grups de treball són oberts i els membres de la Mesa poden formar parts de tots els grups paral·lelament o canviar-se si ho consideren convenient.

Grup de treball: Llenguatge esportiu audiovisual. Representació i participació de minories

Creat al novembre de 2016 i coordinat pel Dr. Raúl Martínez Corcuera (UVIC-LMI).

La recerca vol analitzar els discursos vinculats amb el racisme i la discriminació en el llenguatge esportiu dels mitjans de comunicació que es determinin. Els objectius específics plantejat per a l'anàlisi són diversos:

  • Explorar continguts sobre racisme i discriminació en programes esportius audiovisuals.
  • Establir tipologies de discurs en la representació i participació de minories etnoculturals.
  • Promoure conclusions i recomanacions de tractament dels discurs sobre minories en l'àmbit esportiu dels mitjans audiovisuals.

Grup de treball: Publicitat audiovisual i Diversitat sociocultural

Creat al setembre de 2013 i coordinat pel Dr. Nicolàs Lorite García (UAB).

A partir d'una mostra aleatòria d'anuncis publicitaris que emeten els operadors de televisió es vol aprofundir en la valoració del tractament de la diversitat des d'un anàlisi qualitatiu i una mirada diversa. El grup de treball està format per especialistes en diverses disciplines: publicitat, comunicació audiovisual, filología i educació.